Jump to content
×
×
 • Create New...
 • 0

Devil's catacomb crash


DemoroCZ

Question

 • Premium

Hello,

I'm trying solve problem with Devil's catacomb for few hours, but i can't find solution... When someone kill Azrael in last floor in Devil's catacomb, core will crash. In syserr isn't anything about Devil's catacomb (map or quest).

 

Please can someone help me?

 

Sorry for my english, and thanks.

 

Quest:

quest devilscatacomb begin
  state start begin
  
    function getLevelByCord()
    
      if pc.get_local_x() > 30 and pc.get_local_y() > 45 and pc.get_local_x() < 450 and pc.get_local_y() < 450 then
        return 1
        
      elseif pc.get_local_x() > 540 and pc.get_local_y() > 39 and pc.get_local_x() < 1000 and pc.get_local_y() < 462 then
        return 2
        
      elseif pc.get_local_x() > 1048 and pc.get_local_y() > 35 and pc.get_local_x() < 1455 and pc.get_local_y() < 458 then
        return 3
        
      elseif pc.get_local_x() > 31 and pc.get_local_y() > 541 and pc.get_local_x() < 564 and pc.get_local_y() < 1058 then
        return 4
        
      elseif pc.get_local_x() > 650 and pc.get_local_y() > 540 and pc.get_local_x() < 1050 and pc.get_local_y() < 955 then
        return 5
        
      elseif pc.get_local_x() > 1175 and pc.get_local_y() > 576 and pc.get_local_x() < 1420 and pc.get_local_y() < 810 then
        return 6
        
      else
        return 0
      end
      
    end
    
    function isInCatacomb()
    
      if pc.get_map_index() >= (213 * 10000) and pc.get_map_index() < (214 * 10000) and pc.in_dungeon() then
        return true
      else
        return false
      end
      
    end
    
    function get3FloorStonePositions()
    
      local positions = 
      {
        {1365, 352}, {1349, 150}, {1133, 167}, {1151, 364},
        {1234, 136}, {1255, 371}, {1132, 245},
      }
      
      for i = 1, 6 do
      
        local j = number(i, 7)
        
        if i != j then
        
          local t = positions[i];
          positions[i] = positions[j];
          positions[j] = t;
          
        end
        
      end 
      
      return positions
      
    end
    
    function getTimeLeft()
    
      local secondsLeft = (d.getf("time") - get_time())
      local minutesLeft = math.ceil(secondsLeft / 60)
      
      d.notice("Zbývá "..minutesLeft.." minut.")
    
    end
	
    when logout begin
      pc.remove_item(30311, pc.count_item(30311))
      pc.remove_item(30312, pc.count_item(30312))
      pc.remove_item(30313, pc.count_item(30313))
    end
    
    
    when login begin
      if pc.get_map_index() == 213 then
        if devilscatacomb.getLevelByCord() > 1 or not next_time_is_now() then
        
          pc.warp((5913)*100, (993)*100, 65) -- 5913x993 591374x
          
        end
        
        pc.set_warp_location(65, 5913, 993)
        
        say("V první úrovni musí vaše skupina získat Klíč krystalu duše.")
        say("Až klíč Krystalu duše získáte, musíte najít sochu Kud, a použít")
		say("klíč na sochu Kud.")
				say("Poté bude vaše skupina přesunuta do další úrovně. ")
				say("")
				say_item_vnum(30311)
				say("") 
        
      elseif pc.get_map_index() >= (213 * 10000) and pc.get_map_index() <= (214 * 10000) then      
        pc.set_warp_location(65, 5913, 993)
      end
    end
    
    
    when 20367.chat." Ďáblova katakomba" begin --Enter the Devil Catacomb
      if pc.get_level() < 75 then
        say_title(mob_name(npc.get_race()) ..":")
				say("Chceš vstoupit do Ďáblovi katakomby?")
        say("")
        say("Jestli chceš vstoupit, tak musíš ")
        say("mít aspoň úroveň 75.")
				say("Vrať se, až budeš mít úroveň 75.")
          else
            say_title(mob_name(npc.get_race()) ..":")
            say("Chceš vstoupit do Ďáblovi katakomby?")
            say("")
						say("Mohu tě teleportovat, ale ")
						say("chci tě varovat: Už vstoupili mnoho bojovníků, ")
						say("a ne všichni se vrátili!")
						say("")
						say("Chceš teleportovat?")
						say("")
            local s = select("Ano","Ne")
            if s == 2 then
              return
            elseif s == 1 then
              pc.warp(415300, 4209200)
            end
          end  
        end  
    
    
    when kill with pc.get_map_index() == 213 and pc.countitem(30311) < 1 begin
      local rnd = number(1, 100)
      if rnd == 6 then
        game.drop_item_with_ownership(30311, 1)
      end
    end
    
    
    when 30101.take with item.vnum == 30311 begin --Teleport to 2nd Stage with the passenger ticket
    
      if party.is_party() then
      
        if party.is_leader() then
          say("Portál byl otevřen.")
          say("Můžete rychle projít!")
          wait()
          say("Toto je místo, kde začíná dobrodružství! Máte jen")
          say("jednu hodinu na prozkoumání Ďáblovo katakomby.")
          item.remove()
          sys_log(0, "DC create try by "..pc.get_name())
          d.join(213)
        else
          say("Musíš být vůdce skupiny.")
        end
        
      else
        say("Bez skupiny nesmíš vstoupit.")
      end
      
    end
    
    
    when login with devilscatacomb.isInCatacomb() begin
      say("Ujisťete se, že všichni členové vaší skupiny")
      say("mají Vysušenou hlavu: ")
	say_item_vnum(30319)
		say("Vysušené hlavy si schovává Modrá smrt z Věže démonů. ")
		say("Pokud máte Vysušené hlavy, musíte najít cestu do středu")
      say("úrovně, rozbíjet brány co vám stojí v cestě, a najít Želví skálu.")
		say("Na prozkoumání celé katakomby máte 60 minut.")
			d.spawn_mob(30103, 740, 227)
      loop_timer("item_check", 10)
      if party.is_leader() then
        d.set_regen_file("data/dungeon/dc/dc_regen1.txt")
        d.regen_file("data/dungeon/dc/dc_doors.txt")
        d.setf("level", 2) 
        server_timer("runtime", 6, pc.get_map_index())
      elseif pc.is_gm() and not party.is_party() then
        d.set_regen_file("data/dungeon/dc/dc_regen1.txt")
        d.regen_file("data/dungeon/dc/dc_doors.txt")
        d.setf("level", 2)
        server_timer("runtime", 6, pc.get_map_index())
      end
    end
    
    
    when item_check.timer with d.getf("level") == 3 begin
      if pc.countitem(30319) >= 1 then
        say("Máte vysušenou hlavu, budete teleportováni ")
        say("do 3. úrovně katakomby.")
        pc.remove_item(30319, 1)
        timer("item_check_end", 2)
      else
        d.exit_all()
      end
    end
    
    
    when item_check_end.timer begin
      cleartimer("item_check")
    end
    
    
    when runtime.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.setf("time", get_time()+60*60*1)
        devilscatacomb.getTimeLeft()
        server_timer("runtime_end", 60*60, get_server_timer_arg())
      end
    end
    
    
    when runtime_end.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice(" Čas vypršel.")
        d.exit_all()
      end
    end

    
    when 30103.click with devilscatacomb.isInCatacomb() and devilscatacomb.getLevelByCord() == 2 and npc.lock() begin
      say("Vypadá to, že na kameni je několik")
      say("míst do kterých by šla vložit vysušená hlava.")
      wait()
      say("Na kameni je vytesáno:")
      say_reward("Tento starý kámen je magický. ")
      say_reward("Při vložení vysušené hlavy od každého ")
      say_reward(" člena skupiny, tento starý kámen přenese ")
      say_reward("celou skupinu hlouběji do katakomby.")
      say_reward("Avšak každý člen musí svou vysušenou hlavu vložit ")
	  say_reward("do kamene sám.")
			say("")
      wait()
      local s = select("Všichni členové, vložte hlavy!", "Zatím ne.")
      if s == 2 then
        return
      elseif s == 1 then
        if pc.count_item(30319) >= 1 then
          npc.purge()
          d.setf("level", 3)
          d.purge()
          d.clear_regen()
          timer("dc_jump_3", 6)
        else
          say("Všichni členové skupiny nemají vysušenou hlavu, ")
          say("budete teleportováni ...")
          pc.warp(591374, 99325, 65)
        end
      end
    end
    
    
    when dc_jump_3.timer begin
      d.set_regen_file("data/dungeon/dc/dc_regen2.txt")
      d.notice("Na této úrovni musíte najít správný Balvan Naděje!")
      devilscatacomb.getTimeLeft()
      d.jump_all(5451, 42282)
      local positions = devilscatacomb.get3FloorStonePositions()
      for i = 1, 6 do
        d.set_unique("fake" .. i , d.spawn_mob(8037, positions[i][1], positions[i][2]))
      end
      d.set_unique("real", d.spawn_mob(8037, positions[7][1], positions[7][2]))
      server_loop_timer('dc_stone3_update', 10, pc.get_map_index())

    end
    
    
    when dc_stone3_update.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        if not d.is_unique_dead("real") then
          for i = 1, 6 do
            if d.getf("fakedead" .. i) == 0 then
              if d.unique_get_hp_perc("fake" .. i) < 30 then
                if not d.is_unique_dead("fake" .. i) then
                  d.purge_unique("fake" .. i)
                end
                d.setf("fakedead" .. i, 1)
                d.notice("Tento balvan je falešný, hledejte dál!");
              end
            end
          end
        else
          server_timer("dc_stone_end3", 5, get_server_timer_arg())
          d.notice("Skupina našla správný balvan, budete teleportování dále.")
        end
      else
        server_timer('dc_stone3_stop_timer', 1, get_server_timer_arg())
      end
    end

    
    when dc_stone3_stop_timer.server_timer begin
      clear_server_timer('dc_stone3_update', get_server_timer_arg())
    end
    
    
    when dc_stone_end3.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        clear_server_timer('dc_stone3_update', get_server_timer_arg())
        d.setf("level", 4)
        d.jump_all(4347, 42810)    
        d.clear_regen()
        d.set_regen_file("data/dungeon/dc/dc_regen3.txt")
        d.regen_file("data/dungeon/dc/dc_warps.txt")
        d.spawn_mob(30104, 500, 716)
      end
    end
    
    
    when 30104.click with devilscatacomb.isInCatacomb() and devilscatacomb.getLevelByCord() == 4 and npc.lock() begin
      npc.purge()
      say_in_map(pc.get_map_index(),"Dokázali jste to! [ENTER] Toto vypadá jako výstup z bludiště! [ENTER] Budete přesunuti do 5. patra.")
      server_timer("dc4_enter", 6, pc.get_map_index())
    end
    
    
    when dc4_enter.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.jump_all(4918, 42939)
        
        d.set_regen_file("data/dungeon/dc/dc_regen4.txt")
        d.spawn_mob(30102, 848, 739)
        
        local mob_pos = { {1006, 649}, {979, 829}, {691, 822}, {714, 653}, {848, 593} }
        local rnd = number(1, 5)
        d.spawn_mob(2591, mob_pos[rnd][1], mob_pos[rnd][2])
        
        server_timer("dc4_message", 3, get_server_timer_arg())
      end
    end
    
    
    when dc4_message.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("Na této úrovni musíte najít Šklebící se totem. Schovává ho u sebe Král Azachiel.")
        devilscatacomb.getTimeLeft()
      end
    end
    
    
    when 30102.take with item.vnum == 30312 begin
			say("Našli jste Šklebící se totem.")
      say("Budete přesunuti na další úroveň!")
			say("")
			wait()
			say("Dobrá práce!")
      item.remove()
			npc.purge()
      d.clear_regen()
      timer("dc_level_5", 6)
    end
    
    
    when dc_level_5.timer begin
      d.jump_all(5312, 42799)
      timer("dc_level_5_start", 5)
    end
    
    
    when dc_level_5_start.timer begin
      d.setf("level", 5)
      d.notice("Poražte Charona!")
      devilscatacomb.getTimeLeft()
      d.regen_file("data/dungeon/dc/dc_regen5.txt")
      d.spawn_mob(2597, 1301, 699)
    end
    
    
    when kill begin
      if devilscatacomb.isInCatacomb() then
        if npc.race == 2597 then
          if d.count_monster() < 1000 then
            d.setf("level", 6)
            d.clear_regen()
            timer("dc_level_5_end", 12)
          else
            if d.getf("charon_spawns") < 4 then
              d.spawn_mob(2597, 1301, 699)
              d.setf("charon_spawns", d.getf("charon_spawns") + 1)
            else
              d.notice("Bohužel se vám nepodařilo zabít Charona.")
              d.notice("Budete teleportováni.")
              local nextTime=get_time()+time_min_to_sec(1)
              d.setqf("__NEXT_TIME__", nextTime)
              d.exit_all()
            end
          end
        end
        
        
        if npc.race == 2591 then
          game.drop_item_with_ownership(30312, 1)
        end
      end
    end
    
    when 2598.kill with pc.in_dungeon() begin
      clear_server_timer("runtime", get_server_timer_arg())
      clear_server_timer("runtime_end", get_server_timer_arg())
          notice_all("Skupina hráče "..pc.get_name().." zabila Azraela!")
		      local text = "Azrael byl poražen. Za 60 sekund budete teleportováni."
      --d.spawn_mob(9012, 74, 1159) 
      say_in_map(pc.get_map_index(), text)
          timer("glory_message", 60)
    end    

    when dc_level_5_end.timer begin
	  d.setf("level", 6)
      say_in_map(pc.get_map_index(),"Podařilo se vám zabít Charona.[ENTER]Budete teleportování na poslední úroveň katakomby.")
      timer("dc_level_6", 3)
    end
    
    
    when dc_level_6.timer begin
      d.jump_all(4145, 43187)
      timer("dc_level_6_into", 3)
    end
    
    when dc_level_6_into.timer begin
      d.regen_file("data/dungeon/dc/dc_regen6.txt")
      d.spawn_mob(2598, 74, 1103)
      d.notice("Poražte Azraela!")
    end
    
    when glory_message.timer begin
      --local text = "Azrael byl poražen. Můžete se teleportovat."
      --d.spawn_mob(9012, 74, 1159) 
      --say_in_map(pc.get_map_index(), text)
      local nextTime=get_time()+time_min_to_sec(1)
      d.setqf("__NEXT_TIME__", nextTime)
      d.exit_all()
      --timer("dc_end", 60) 
    end
    
    
    when dc_end.timer begin
      local nextTime=get_time()+time_min_to_sec(1)
      d.setqf("__NEXT_TIME__", nextTime)
      d.exit_all()
      return
    end
  end
end
Link to comment
Share on other sites

 • Answers 15
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Premium

 

Něco podobnýho jako dělalo kdysi na 2089 Smrtka.. Vlastně je to to stejné ID.. Zkus dát Azraelovy úplně jiné ID.. Třeba 4001.

Díky, zkusim.

 

Pořád nefunguje.. Ale všiml jsem si že to jádro nespadne hned po zabití azraela, ale až po portu z katakomb.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
 • Moon

are you sure about syserr?

did you look into the core were you have the dc map?

+ what kind of crush is this ? client/server ? (most lilely form what you said + the info it looks like a server crush but still more info means more help)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
 • Premium

are you sure about syserr?

did you look into the core were you have the dc map?

+ what kind of crush is this ? client/server ? (most lilely form what you said + the info it looks like a server crush but still more info means more help)

I'm sure with syserr, there is nothing about DC.

I've DC on CH99, on CH99 is only DC, nothing else.

Only core (CH99) crash when everyone warp from DC. But i found one interesing thing - when i kill Azrael in another floor, quest works without problems - someone kill Azrael, everyone warp from DC, and everything works fine - nothing crash.

 

Thanks, and sorry for my english.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
 • Premium

Hello,

finally i found something about in syserr about DC, but still i can't solve this problem...

 

SYSERR: Aug 22 20:23:11 :: SetDungeon: [GA]Demoro is trying to reassigning dungeon (current 0x28d27880, new party 0x28d27880)

SYSERR: Aug 22 20:24:38 :: GetUniqueHpPerc: Unknown Key : fake6
SYSERR: Aug 22 20:24:38 :: IsUniqueDead: Unknown Key or Dead : fake6
SYSERR: Aug 22 20:25:08 :: IsUniqueDead: Unknown Key or Dead : real

 

Maybe it help with solving this problem..

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Activity

  1. 6
  2. 9

   Help in implementing a switch bot

  3. 0

   Special Inventory System Can't Sell To Npc's

  4. 0

   ROV2.GLOBAL | International | Server start 14.05.2022

  5. 75

   Services - System Ard [C ++ / Python / Lua]

  6. 76

   Chatting Window Renewal (Mini Version)

  7. 2

   ItemShop GM ZONE TAB

  8. 9

   Help in implementing a switch bot

 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.

Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.