Jump to content
×
×
  • Create New...
  • 0

i need the quest for lykaner teacher


reyboy97

Question

  • Answers 8
  • Created
  • Last Reply

Top Posters For This Question

Popular Days

Top Posters For This Question

8 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

quest skill_group begin


    state start begin
        when login or levelup with pc.get_level() >= 5 and pc.get_skill_group() == 0 begin
            set_state("run")
        end
    end
    
    state run begin
        when login with pc.get_skill_group() != 0 begin
            set_state("start")
        end
        
        when letter with pc.get_skill_group() == 0 begin
            send_letter("Eðitim")
            
            local job = pc.get_job()
            if job == 0 then
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(1)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher1", v, mob_name(20300))
                end
                
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(2)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher2", v, mob_name(20301))
                end
            elseif job == 1 then
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(1)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher3", v, mob_name(20302))
                end
                
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(2)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher4", v, mob_name(20303))
                end
            elseif job == 2 then
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(1)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher5", v, mob_name(20304))
                end
                
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(2)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher6", v, mob_name(20305))
                end
            elseif job == 3 then
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(1)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher7", v, mob_name(20306))
                end
                
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(2)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher8", v, mob_name(20307))
                end
            elseif job == 4 then
                local v = pc_find_skill_teacher_vid(1)
                if 0 != v then
                    target.vid("teacher9", v, mob_name(20402))
                end
            end
        end
        
        when leave begin
            target.delete("teacher1")
            target.delete("teacher2")
            target.delete("teacher3")
            target.delete("teacher4")
            target.delete("teacher5")
            target.delete("teacher6")
            target.delete("teacher7")
            target.delete("teacher8")
            target.delete("teacher9")
        end
        
        when button or info begin
            desc = {
                "Eðer hayraný olunan bir savaþçý olmak istiyorsan,[ENTER]hýzlý ve tekrarlanan saldýrý bilgisi veren [ENTER]Bedensel Savaþý öðrenmelisin. Eðer tüm canavar [ENTER]gruplarýný bir vuruþta öldürmek istiyorsan, [ENTER]Zihinsel Savaþ öðrenmelisin. [ENTER][ENTER]Köy yakýnlarýnda gelmeni bekleyeceðiz.[ENTER]",
                "Eðer iyi bir niþancý olarak tanýnmak istiyorsan[ENTER]Uzak Dövüþ sanatýný öðren.[ENTER]Eðer, karanlýðýn korumasýnda ninja olarak[ENTER]farklý, gizli görevleri baþarmak istiyorsan[ENTER]Yakýn Dövüþ sanatý senin için daha uygun.[ENTER][ENTER]Köy yakýnlarýnda gelmeni bekleyeceðiz.[ENTER]",
                "Ýnsan üstü yetenekleri olan gerçek bir temsilci[ENTER]ve binici olmak mý istiyorsun? Sana Büyülü Silah[ENTER]Öðretmenini öneririm.Fakat,karanlýk büyücü ve[ENTER]lanetler gibi korkulan olmak istiyorsan,[ENTER]sana Kara Büyü Öðretmenini[ENTER]öneririm.[ENTER]Köy yakýnlarýnda gelmeni bekleyeceðiz.[ENTER]",
                "Eðer büyü ve kutsamalarý kontrol eden[ENTER]bir þaman olmak istiyorsan ,Ejderha Gücü [ENTER]Öðretmenine git.Eðer diðerlerinin[ENTER]üzüntülerini ve acýlarýný azaltmak[ENTER]istiyorsan,sana iyileþtirme Öðretmenini[ENTER]öneririm. [ENTER][ENTER]Köy yakýnlarýnda gelmeni bekleyeceðiz. [ENTER]",
                "Eðer hayraný olunan bir savaþçý olmak istiyorsan,[ENTER]Ýçgüdü saldýrý bilgisi veren,[ENTER]Ýçgüdu Savaþý öðrenmelisin.[ENTER]Portal Guard Ýle Görüþ.[ENTER]"
            }
            
            say_title("-- Eðitim Görevi --")
            say("")
            say(desc[pc.get_job()+1])
            say("")
        end
        
        function chat_end()
            if not pc.is_clear_skill_group() then
                local point = pc.get_level() - 1
                say("")
                say("Doðru bir Seçim yaptýn.")
                say(""..point.." Beceri puaný kazandýn.")
                say("Artýk becerini Kullanabilirsin.")
                say("")
                                            pc.set_skill_level (137,20)
                                pc.set_skill_level (138,20)
                                pc.set_skill_level (139,20)
                                pc.set_skill_level (131,20)
                                pc.set_skill_level (129,40)
                                pc.set_skill_level (128,20)
                                pc.set_skill_level (127,20)
                                pc.set_skill_level (126,20)
                                pc.set_skill_level (124,40)
                                pc.set_skill_level (121,40)
                                pc.set_skill_level (122,2)
            end
            
            clear_letter()
        end
        
        function join(job, group, title, text)
            local pc_job = pc.get_job()
            if pc_job != job then
                say(title)
                say("")
                say("Yanlýþ Eðitim!")
                if pc_job == 0 then
                    say("Bir Savaþçý,  Zihinsel Savaþý veya")
                    say("Bedensel Savaþý seçebilir.")
                    say("")
                elseif pc_job == 1 then
                    say("Bir Ninja, Yakin Dövüþ veya")
                    say("Uzak Dövüþ eðitimini seçebilir.")
                    say("")
                elseif pc_job == 2 then
                    say("Bir Sura, Büyülü Silah veya ")
                    say("Kara Büyü eðitimini seçebilir.")
                    say("")
                elseif pc_job == 3 then
                    say("Bir Þaman, Ejderha Gücü eðitimini")
                    say("veya Ýyileþtirme eðitimini seçebilir.")
                    say("")
                elseif pc_job == 4 then
                    say("Bir Lycan, Ýçgüdü Eðitimini seçebilir.")
                end
            else
                say_title(title)
                say("")
                say(text)
                say("")
                local s = select("Öðren!", "Daha Sonra.")
                if s == 1 then
                    if pc.get_skill_group() == 0 and pc.get_job() == job then
                        set_state("start")
                        pc.set_skill_group(group)
                        
                        pc.clear_skill()
                        char_log(0, "CLEAR_SKILL", "Becerilerimi Temizle")
                        return true
                    end
                end
            end
            
            return false
        end
        
        when teacher1.target.click or skill_group1_1.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_1.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_1.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher1")
            if skill_group.join(0, 1, "Bedensel Savas Ögretmeni", "Bedensel savaþ eðitimi hýzlý savaþma eðitimi ve[ENTER]metodlarýný, ayrýca geliþmiþ temel saldýrý[ENTER]tiplerini içerir.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak.") then
                say_title("-- "..mob_name(20300).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher2.target.click or skill_group1_2.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_2.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_2.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher2")
            if skill_group.join(0, 2, "Zihinsel Savas Ögretmeni", "Zihinsel savaþ eðitimi sana düþmanlarýna nasýl[ENTER]güçlü chi-saldýrýlarý yapabileceðini ve kendini[ENTER]düþman saldýrýlarýndan koruyabileceðini öðretir.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak.") then
                say_title("-- "..mob_name(20301).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher3.target.click or skill_group1_3.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_3.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_3.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher3")
            if skill_group.join(1, 1, "Yakin Dövüþ Ögretmeni", "Yakin Dövüþ eðitiminde ,Ninjalara düþmanlarýnýn [ENTER]zayýf noktalarýna , nasýl hýzlý ve ölümcül[ENTER]vuruþlar yapabilecekleri öðretilir.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak") then        
                say_title("-- "..mob_name(20302).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher4.target.click or skill_group1_4.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_4.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_4.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher4")
            if skill_group.join(1, 2, "Uzak Dövüþ Ögretmeni", "Uzak Dövüþ eðitiminde ,Ninjalara nasýl ok[ENTER]kullanmalarý gerektiði ve uzak mesafeden[ENTER]düþmanlarýyla dikkatli savaþmalarý öðretilir.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak") then
                say_title("-- "..mob_name(20303).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher5.target.click or skill_group1_5.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_5.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_5.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher5")
            if skill_group.join(2, 1, "Büyülü Silah Ögretmeni", "Büyü Silah eðitiminde ,zayýflatýlmýþ düþmanlara[ENTER]karþý ,lanetli býçaklarý kullanarak güçlü [ENTER]darbe vurma yöntemleri öðretilir.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak.") then
                say_title("-- "..mob_name(20304).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher6.target.click or skill_group1_6.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_6.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_6.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher6")
            if skill_group.join(2, 2, "Kara Büyü Ögretmeni", "Kara Büyü eðitiminde, uzak mesafeden[ENTER]düsmanlarini zayif düsüren  lanet yöntemleri[ENTER]ögretilir.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak.") then
                say_title("-- "..mob_name(20305).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher7.target.click or skill_group1_7.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_7.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_7.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher7")
            if skill_group.join(3, 1, "Ejderha Gücü Ögretmeni", "Ejderha Gücü eðitiminde, Ejderha Tanrýnýn [ENTER]güçlü ateþ saldýrýlarýný yönetmeyi ve[ENTER]dayanýklýlýk büyüleriyle Ejderha Tanrýnýn [ENTER]korumasýný kullanmayi ögrenirler.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak.") then
                say_title("-- "..mob_name(20306).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher8.target.click or skill_group1_8.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_8.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_8.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher8")
            if skill_group.join(3, 2, "iyilestirme Ögretmeni", "Ýyileþtirme eðitiminde, düþmanlarýný [ENTER]uyuþturmayý, ve kendi grup üyelerini[ENTER]iyileþtirerek güçlendirmeyi öðrenirler.[ENTER]Gereksinim: Seviye 5 ve üstü bir savaþçý olmak") then
                say_title("-- "..mob_name(20307).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
        
        when teacher9.target.click or skill_group1_9.chat."Eðitim Görevi" or skill_group2_9.chat."Eðitim Görevi" or skill_group3_9.chat."Eðitim Görevi" begin 
            target.delete("teacher9")
            if skill_group.join(4, 1, "Ýçgüdü Eðitimi", "Ýçgüdü öðretiminde size olaðanüstü [ENTER]döðüþ sanatýný ögretecegim.") then
                say_title("-- "..mob_name(20401).." --")
                skill_group.chat_end()
            end
        end
    end
end
-- >

 

Edited by Shisui
spoiler addition
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.