Jump to content
 • 0

[DEVIL TOWER] When log out, then character get bugged somewhere and you cant login in to the game


Beforekk

Question

Hello,

so I have Devil tower quest. I have a lot of new maps and I add devil tower on other index and positions. Everything works fine, but when you log out of game and then login back, you cant get into the game. Its devil tower quest so it should kicks you out in front of devil tower in Hwang. I have disabled this map, but changed every positions in quest. Can someone help, why it doesnt respawn you in city? Thank you

 

Spoiler

quest deviltower_zone_new begin
    state start begin
        when login begin
            if pc.get_map_index() == 66 then
                if pc.get_x() < 2048+88 or pc.get_y() < 6656+577 or pc.get_x() > 2048+236 or pc.get_y() > 6656+737 then
                    pc.warp(87400, 159000)
                end
                pc.set_warp_location(21, 87400, 159000)
            elseif pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 then
                pc.set_warp_location(21, 87400, 159000)
            end
        end
        when deviltower_man.chat."Podzemí " begin
            if pc.get_level() < 40 then
                say_cegla("  Strážce Podzemí:")
                say("")
                say("Vítej dobrodruhu!")
                say("Vypadá to, że jsi už dlouho na cestách,")
                say("")
                say(" Za mnou")
                say("je brána do Podzemí! Je to extrémně ")
                say("nebezpečné místo, obýváno")
                say("nemrtvými tvory! ")
                say("")
                say_title("Bohužel nemáš dostatek zkušeností ")
                say_title("abych tě mohl pustit dovnitř. Můžeš se vrátit zpět")
                say_title("až dosáhneš minimální úrovně 40.")
                say_title("Nezapomeň si připravit správné ")
                say_title("vybavení, k překonání výzvy!")
                say("")
            else
                say_cegla("  Strážce Podzemí:")
                say("")
                say("Vítej dobrodruhu!")
                say("Vypadá to, że jsi už dlouho na cestách,")
                say("")
                say(" Za mnou ")
                say("je brána do Podzemí! Je to extrémně ")
                say("nebezpečné místo, obýváno")
                say("nemrtvými tvory!")
                say("")
                say_title("Jsi si jistý, že chceš jít dovnitř ")
                say_title("už se o to pokoušelo mnoho statečných bojovníků ")
                say_title("kteří bojovali proti nemrtvým, ale")
                say_title("ani jeden z nich se nevrátil...")
                say("")
                local s = select("Chci vejit! ","Nechci riskovat... ")
                if s == 1 then
                    pc.warp(216500,727000)
                else
                    return
                end
            end
        end

        when deviltower_man.chat."Démonický klíč " begin
            say_cegla("  Strážce věže démonů:")
            say("")
            say("Vítej dobrodruhu!")
            say("Víš, že ve světě Temerica existuje")
            say("magický předmět, otevírající ukrytý portál,")
            say("který vede k  veži Démonů?")
            say_item("Démonický klíč",80002,"")
            say("Díky němu, můžeš jít na výpravu bez")
            say("obav,aniž by vás někdo vyrušil.")
            say("Pamatuj, že tě nemohu nechat")
            say("jít sám protože.. ")
            say("Věž démonů, je extrémně nebezpečným")
            say("místem. Proto by sis měl sebou vzít ")
            say("alespoň jednoho společníka, který ti pomůže")
            say("v boji proti nemrtvým!")
            say("")
            say_title("Pro skupinu je k dispozici soukromá cesta")
            say_title("vedoucí musí mít minimálně 55 úroveň.")
            say_title("Přetáhni Démonický klíč na")
            say_title("Strážníka věže démonů, k zahájení výpravy. ")
        end

        when kill with npc.get_race() == 776 begin
            timer("devil_stone1_1", 6)
        end
        
        when devil_stone1_1.timer begin
            d.new_jump_all(66, special.devil_tower[1][1], special.devil_tower[1][2])
            d.regen_file("data/dungeon/deviltower2_regen.txt")
            d.setf("level", 0)
            d.set_warp_at_eliminate(4, d.get_map_index(), special.devil_tower[2][1], special.devil_tower[2][2], "data/dungeon/deviltower3_regen.txt")
        end
        when kill with npc.get_race() == 1101 begin
            d.set_warp_at_eliminate(4, d.get_map_index(), special.devil_tower[3][1], special.devil_tower[3][2], "data/dungeon/deviltower4_regen.txt")
            d.check_eliminated()
        end
        function get_4floor_stone_pos()
            local positions =     {
                            {368, 629},
                            {419, 630},
                            {428, 653},
                            {422, 679},
                            {395, 689},
                            {369, 679},
                            {361, 658},
                            }
            for i = 1, 6 do
            local j = number(i, 7)
            if i != j then
                local t = positions[i];
                positions[i] = positions[j];
                positions[j] = t;
            end
            end
            return positions
        end
        --when 776.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
        when kill with npc.get_race() == 791 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
            d.setf("level", 4)
            local positions = deviltower_zone_new.get_4floor_stone_pos()
            for i = 1, 6 do
            chat(positions[i][1], positions[i][2])
            d.set_unique("fake" .. i , d.spawn_mob(8019, positions[i][1], positions[i][2]))
            end
            chat(positions[7][1], positions[7][2])
            local vid = d.spawn_mob(8019, positions[7][1], positions[7][2])
            chat(vid)
            d.set_unique("real", vid)
            server_loop_timer('devil_stone4_update', 10, pc.get_map_index())
            d.notice("Zničte správný kámen.");
            d.notice("Máte na to 15 minut, takže neztrácejte čas!");
            d.notice("Je to jediný způsob, jak jít dál!");
        end

        when devil_stone4_update.server_timer begin
            if d.select(get_server_timer_arg()) then
            if not d.is_unique_dead("real") then
                for i = 1, 6 do
                if d.getf("fakedead" .. i) == 0 then
                    if d.unique_get_hp_perc("fake" .. i) < 50 then
                    d.purge_unique("fake" .. i)
                    d.setf("fakedead" .. i, 1)
                    d.notice("Tohle není ten kámen...");
                    end
                end
                end
            else
                server_timer("devil_stone4_end", 5, get_server_timer_arg())
                d.notice("Správný kámen byl zničen!");
                d.notice("Za chvilku budete přemistěni do 4. patra věže Démonů. ")
            end
            else
            server_timer('devil_stone4_stop_timer', 1, get_server_timer_arg())
            end
        end
        when devil_stone4_stop_timer.server_timer begin
            clear_server_timer('devil_stone4_update', get_server_timer_arg())
        end
        when devil_stone4_end.server_timer begin
            if d.select(get_server_timer_arg()) then
            d.setf("level", 5)
            d.setf("stone_count", 5)
            d.notice("Dostali jste se do čtvrtého patra.")
            d.notice("Které je ovládáno mnoho zlými bytostmi.")
            d.notice("Střeží starobylou pečeť.")
            d.notice("Porazte démony a získejte kameny k otevření.")
            d.notice("Díky ním otevřete pečeť aby")
            d.notice("jste se mohli dostat na další patro.")
            d.jump_all(special.devil_tower[4][1], special.devil_tower[4][2])
            clear_server_timer('devil_stone4_update', get_server_timer_arg())
            d.set_regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")
            d.set_unique("posag1", d.spawn_mob(20073, 409, 418))
            d.set_unique("posag2", d.spawn_mob(20073, 424, 436))
            d.set_unique("posag3", d.spawn_mob(20073, 393, 411))
            d.set_unique("posag4", d.spawn_mob(20073, 379, 399))
            d.set_unique("posag5", d.spawn_mob(20073, 394, 384))
            d.setf("enable_drop", 1)
            end
        end
        when kill with npc.get_race() == 1104 and pc.in_dungeon() and d.getf("level") == 5 begin
            if d.getf("enable_drop") != 1 then
                return
            end
            local KILL_COUNT_FOR_DROP_KEY = 15
            local n =d.getf("count") + 1
            d.setf("count", n)
            
            if n == KILL_COUNT_FOR_DROP_KEY then
                d.notice("Získali jste kámen otevření! Pečeť se otevře automaticky za 30 sekund.")
                d.notice("Zastavte další monstra, aby jste čelili další vlně...")
                server_timer("open_seal", 30, d.get_map_index())
                d.setf("count", 0)
                d.setf("enable_drop", 0)
            end
        end

        when open_seal.server_timer begin
            if d.select(get_server_timer_arg()) then
                if d.getf("stone_count") == 5 then
                    d.purge_unique("posag1")
                    d.clear_regen()
                    d.regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")
                    d.notice("Pečeť otevřena! Zbývají ještě: "..(d.getf("stone_count")-1).."!")
                elseif d.getf("stone_count") == 4 then
                    d.purge_unique("posag2")
                    d.clear_regen()
                    d.regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")
                    d.notice("Pečeť otevřena! Zbývají ještě: "..(d.getf("stone_count")-1).."!")

                elseif d.getf("stone_count") == 3 then
                    d.purge_unique("posag3")
                    d.clear_regen()
                    d.regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")
                    d.notice("Pečeť otevřena! Zbývají ještě: "..(d.getf("stone_count")-1).."!")

                elseif d.getf("stone_count") == 2 then
                    d.purge_unique("posag4")
                    d.clear_regen()
                    d.regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")
                    d.notice("Pečeť otevřena! Zbývají ještě: "..(d.getf("stone_count")-1).."!")

                elseif d.getf("stone_count") == 1 then
                    d.purge_unique("posag5")
                    d.clear_regen()
                    d.regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")
                    d.notice("Poslední pečeť otevřena!")

                end
                d.setf("enable_drop", 1)
                d.setf("stone_count", d.getf("stone_count") - 1)
                if d.getf("stone_count") <= 0 then
                    d.setf("level", 6)
                    d.clear_regen()
                    d.regen_file("data/dungeon/deviltower6_regen.txt")
                    d.notice("Všechny staré pečeti byly otevřeny.")
                    d.notice("Máte před sebou ještě 5. pater. ")
                    d.notice("Poražte všechny démony, ale nezapomeňte ")
                    d.notice("že to patří králi Démonů! ")
                    d.jump_all(special.devil_tower[5][1], special.devil_tower[5][2])
                end
            end
        end
        
        -- when devil_stone5.take with item.vnum == 50084 begin
            -- npc.purge()
            -- item.remove()
            -- pc.remove_item("50084",1)
            -- d.setf("stone_count", d.getf("stone_count") - 1)
            -- if d.getf("stone_count") <= 0 then
                -- d.setf("level", 6)
                -- d.clear_regen()
                -- d.regen_file("data/dungeon/deviltower6_regen.txt")
                -- d.notice("Všechny staré pečeti byly otevřeny.")
                -- d.notice("Máte před sebou ještě 5. pater. ")
                -- d.notice("Poražte všechny démony, ale nezapomeňte ")
                -- d.notice("že to patří králi Démonů! ")
                -- d.jump_all(special.devil_tower[5][1], special.devil_tower[5][2])
            -- else
                -- d.clear_regen()
                -- d.regen_file("data/dungeon/deviltower5_regen.txt")
                -- d.notice("Pečeť otevřena! Zbyvá ještě: "..d.getf("stone_count").."!")
            -- end
        -- end
    when 1102.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and d.getf("level") == 6 begin
        d.kill_all()
        notice_multiline("Porazili jste démona! [ENTER] Za chvilku se tu objeví Kovář! ",d.notice)
        d.check_eliminated()
        notice_multiline("Hráči s minimální úrovní 60, [ENTER] si mohou zvolit další cestu. ",d.notice)
        local reward_alchemist = {20074, 20075, 20076}
        d.spawn_mob(reward_alchemist[number(1,3)], pc.get_local_x(),pc.get_local_y())
        d.setqf2("deviltower_zone_new","can_refine", 1)
    end


    when 20074.chat."Chci jít dál! " with pc.in_dungeon() and pc.get_level() >= 60 and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and npc.lock() and d.getf("level") == 6 begin
        say_cegla("  Ochránce věže démonů:")
        say("")
        say("Vítej dobrodruhu!")
        say("Jsem velmi ohromen, že se vám ")
        say("dostat, až sem! Nezapomeň však")
        say("že si cestoval až na vrchol Podzemí.")
        say("Nezapomeň si sebou vzít své společníky ")
        say("ani žkušení válečníci, by tam neměli jít")
        say("sami...")
        say("")
        wait()
        if pc.level >=60 then
            say_cegla("  Ochránce Podzemíů:")
            say("")
            say("Chystáš-li se jít sám...")
            say("A ocitneš-li se v jakýchkoliv problémů nikdo")
            say("ti nepomůže a budeš navždy ztracený!")
            say("")
            say_title("Chceš pořád pokračovat ve výpravě? ")
            say("")
            local s= select("Ano, chci! ", "Ne, děkuji... ", "Odejít z věže Démonů ")
            if s==3 then
                pc.warp(87400, 159000)
                return
            end    
            if s==2 then
                return
            end

            timer("devil_jump_7", 6)
            npc.unlock()
            d.purge()
            return
        end
        say_cegla("  Ochránce Podzemí:")
        say("")
        say("Vybral sis teď už tě nemohu")
        say("zastavit. Přeji ti hodně štěstí!")
        say("Doufám, že se znovu setkáme!")
        say("")
        
        wait()
        pc.warp(87400, 159000)
        return
    end

    when 20075.chat."Chci jít dál! " with pc.in_dungeon() and pc.get_level() >= 60 and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000  and npc.lock() and d.getf("level") == 6 begin
        say_cegla("  Obránce veže démonů:")
        say("")
        say("Vítej dobrodruhu!")
        say("Jsem velmi ohromen, že si se ")
        say("dostal až sem! Nezapomínej však že předtím")
        say("jsi šel dlouho cestu až na vrchnol  Podzemí.")
        say("Nezapomeň si sebou vzít své společníky, protože ")
        say("ani zkušení válečnící, by tam neměli jít")
        say("sami...")
        say("")
        wait()
        if pc.level >=60 then
            say_cegla("  Obránce Podzemí:")
            say("")
            say("Chystáš-li se jít sám.")
            say("A ocitneš-li se v jakýchkoliv problémů nikdo")
            say("i nepomůže a budeš navždy ztracený!")
            say("")
            say_title("Chceš pořád pokračovat ve výpravě? ")
            say("")
            local s= select("Ano, chci! ", "Odejít z věže Démonů. ")
            if s==3 then
                pc.warp(87400, 159000)
                return
            end    
            if s==2 then
                return
            end    

            timer("devil_jump_7", 6)
            npc.unlock()
            d.purge()
            return
        end
        say_cegla("  Obránce Podzemí:")
        say("")
        say("Vybral sis teď už tě nemohu")
        say("zastavit. Přeji ti hodně štěstí!")
        say("Doufám, že se znovu setkáme!")
        say("")
        wait()
        pc.warp(87400, 159000)
        return
    end
    when 20076.chat."Chci jít dál! " with pc.in_dungeon() and pc.get_level() >= 60 and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000  and npc.lock() and d.getf("level") == 6 begin
        say_cegla("  Klenotník věže démonů:")
        say("")
        say("Vítej dobrodruhu!")
        say("Jsem velmi ohromen, že si se ")
        say("dostal až sem! Nezapomínej však že předtím")
        say("jsi šel dlouho cestu až na vrchnol  Podzemí.")
        say("Nezapomeň si sebou vzít své společníky, protože ")
        say("ani zkušení válečnící, by tam neměli jít")
        say("sami...")
        say("")
        wait()
        if pc.level >=60 then
            say_cegla("  Klenotník věže démonů:")
            say("")
            say("Chystáš-li se jít sám.")
            say("A ocitneš-li se v jakýchkoliv problémů nikdo")
            say("i nepomůže a budeš navždy ztracený!")
            say("")
            say_title("Chceš pořád pokračovat ve výpravě ")
            say("")
            local s= select("Ano, chci! ", "Odejít z věže Démonů. ")
            if s==3 then
                pc.warp(87400, 159000)
                return
            end    
            if s==2 then
                return
            end    

            timer("devil_jump_7", 6)
            npc.unlock()
            d.purge()
            return
        end
        say_cegla("  Klenotník věže démonů:")
        say("")
        say("Vybral sis teď už tě nemohu")
        say("zastavit. Přeji ti hodně štěstí!")
        say("Doufám, že se znovu setkáme!")
        say("")
        wait()
        pc.warp(87400, 159000)
        return
    end
        when devil_jump_7.timer begin
            d.notice("Dostali jste se do šestého  patra! ")
            d.notice("Zničte všechny kameny smrti!")
            d.notice("Pak musíte dostat mapu Zin-Sa-Gui.")
            d.notice("Najdete ji v neznámé staré krabici,")
            d.notice("která vypadává z kamenu vraždy.")
            d.clear_regen()
            d.spawn_mob(8017, 639, 658)
            d.spawn_mob(8017, 611, 637)
            d.spawn_mob(8017, 596, 674)
            d.spawn_mob(8017, 629, 670)
            d.setf("level", 7)
            d.jump_all(2048+590, 6656+638)
        end
        when kill with npc.get_race() == 8017 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 begin
            local cont = d.getf("7_stone_kill") + 1
            d.setf("7_stone_kill", cont)
            if cont >= 4 then
                d.setf("7_stone_kill", 0)
                d.set_regen_file("data/dungeon/deviltower7_regen.txt")
            end
        end
        when kill with npc.get_race() == 8016 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and d.getf("level") == 7 begin
            game.drop_item(30300, 1)
        end
        when 30300.use with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and d.getf("level") == 7 begin
            pc.remove_item("30300", 1)
            local pct = number(1,7)
            if pct == 1 then
                game.drop_item(30302, 1)
                d.clear_regen()
            end
        end
        when 30302.use with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and d.getf("level") == 7 and d.getf("checkuse") != 1 begin
            say_cegla("  Mrtví démon:")
            say("")
            say("Zmiz smrtelníku, pokud miluješ život! ")
            say("Ty jsi se odvážil vstoupit do mé oblasti! ")
            say("Stále máš šanci se vrátit... Radím ti dobře...")
            say("Udělej to, pokud ještě můžeš! Ha! Ha! Ha!")
            say("")
            say_title("Buďte dbělí, protože se blížíte k úkrytu.")
            say_title("Démon smrti, jeho hlas se šíří ")
            say_title("po celém podzemí!")
            say("")
            d.setf("checkuse", 1)
            pc.remove_item("30302", 1)
            timer("devil_jump_8", 6)
            d.clear_regen()
        end
        when devil_jump_8.timer begin
            d.notice("Démon smrti je blízko! ")
            d.notice("Byl nalezen klíč Zin-Bong-In.")
            d.notice("Porazit démonické bytosti a dostat ho! ")
            d.notice("To je jediný způsob, jak otevřít pečeť Sa-Soe! ")
            d.setf("level", 😎
            d.jump_all(2048+590, 6656+403)
            d.set_regen_file("data/dungeon/deviltower8_regen.txt")
            d.spawn_mob(20366, 638, 416)
        end
        --when 1104.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and d.getf("level") >= 8 begin
        when kill with npc.get_race() == 1104 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and d.getf("level") == 8 begin
            local pct1 = number(1, 3)
            if pct1 == 1 then
                local pct2 = number(1, 3)
                if pct2 == 1 then
                    game.drop_item(30304, 1)
                end
            else
                return
            end
        end
        when 20366.take with item.vnum == 30304 and d.getf("level") == 8 begin
            npc.purge()
            d.kill_all()
            d.clear_regen()
            --item.remove()
            pc.remove_item("30304",1)
            timer("devil_jump_9", 6)
        end
        when devil_jump_9.timer begin
            d.notice("Dostal jste se do osmého patrha Podzemí!")
            d.notice("Připravte se na Mrtvého démona! ")
            d.notice("Porazte vůdce démonů, aby jste osvobodili svět před zlem!")
            d.setf("level", 9)
            d.jump_all(2048+590, 6656+155)
            d.clear_regen()
            d.regen_file("data/dungeon/deviltower9_regen.txt")
        end
        --when 1106.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000  and d.getf("level") >= 9 begin
        when kill with npc.get_race() == 1102 and pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000  and d.getf("level") == 9 begin
            d.kill_all()
            d.notice("Démon smrti, byl poražen!")
            d.notice("V jednom okamžiku jste byl vyděšený!")
            d.notice("Je zřejmé, že je zde něco špatně... Za mnou bylo mrtvé ticho...")
            d.notice("Mám pocit, že něco vidím... Musím důkladně prohledat")
            d.notice("patro, na kterém zrovna jsem.")
            d.spawn_mob(31122, 641, 206);
        end
        when 31122.chat."Kdo jsi? " with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000 and npc.lock() begin
            say_cegla("  Duch Ninji:")
            say("")
            say("Po staletí jsem byl uvězněn v podzemí.")
            say("Byl sem vedoucí speciální skupiny ")
            say("ve válce proti příšerám. Byli jsme najatí ")
            say("na úkol, kterého nikdo nebyl hoden.")
            say("Měli jsme najít legendární bytost")
            say("ukrytou v podzemí. Byli jsme")
            say("tu několik měsiců, ale nakonec jsme ")
            say("uspěli! Bestie vypadala jako, že spí..")
            say("tak jsme vyčkali a pak se rozhodli zaútočit! Bohužel")
            say("jsme propadli dlouhému hledání.. ")
            say("a padli jsme do pasti! Ukázalo se, že tyto bytosti")
            say("nemají vůbec nic. Využila svou sílu, do stvoření ")
            say("iluze, která nás lákala, pak s veškerou silou ")
            say("nás napadla, spolu s jejich démony!")
            say("")
            wait()
            say_cegla("  Duch Ninji:")
            say("")
            say("Během střetu s démony, jsme opět selhali")
            say("naší dbělisté jsme si nevšimli blížící ")
            say("se bestii, která se zbavila jedním chvatem")
            say("našeho života, nevěnovala tolik pozornosti")
            say("na své démony, které rovzněž pobila jedním")
            say("chvatem. S tak mocnou magií jsme se ještě ")
            say("nesetkali... Všichni moji společníci jsou pryč ")
            say("a tenhle osud je horší než smrt...")
            say("")
            wait()
            say_cegla("  Duch Ninji:")
            say("")
            say("Od té doby jsem strážil bránu")
            say("Můžeš projít ")
            say("Pokud máš alespoň úroveň 70")
            say("Krom toho mi musíš dát bednu postupu ")
            say_item("Truhla Mrtvého démona",50082,"")
            say_title("Chceš jít dál a čelit proti ")
            say_title("legendární Bestii? ")
            say("")
            local s= select("Ano, chci! ", "Nic... ", "Odejít z věže Démonů ")
            if s == 1 then
                if pc.level >=70 then
                    if pc.count_item(50082) > 0 then
                        say_cegla("  Duch Ninji:")
                        say("")
                        say("Měj oči otevřené a dávej na sebe pozor!")
                        say("Za chvilku se ocitneš ve světě ")
                        say("nesmírně silné Besite, která bez váhání ")
                        say("se tě pokusí zbavit života při první příležitosti!")
                        say("")
                        if false == pc.can_warp() then
                            syschat("<Informace> Musíš vyčkat 10 sekund!")   
                            npc.unlock()
                            return 
                        end
                        pc.remove_item("50082", 1)
                        timer("devil_jump_10", 6)
                        npc.unlock()
                        d.purge()
                        return
                    else
                        say_cegla("  Duch Ninji:")
                        say("")
                        say("Je mi to líto, ale nemáš truhlu mrtvého")
                        say("démona, proto tě nemohu pustit dál.")
                        npc.unlock()
                        say("")
                    end
                else
                    say_cegla("  Duch Ninji:")
                    say("")
                    say("Bohužel nemáš dostatečnou úroveň, abych tě mohl pustit ")
                    say("dál. Pouze dobrodruh s minimální ")
                    say("úrovní 70, se může přesunout")
                    say("na ukryté patro veže Démonů.")
                    say("")
                    npc.unlock()
                    return
                end
            elseif s == 2 then
                return
            elseif s == 3 then
                    pc.warp(87400, 159000)
                    return
            end
        end
        when devil_jump_10.timer begin
            d.notice("S pomocí Ducha Ninji, jste se dostal na ukryté patro věže Démonů.")
            d.notice("Deváté patro, náleží velmi nebezpečné Bestii.")
            d.notice("Poraž všechny démony a čelte Bohu Smrti! ")
            d.clear_regen()
            d.regen_file("data/dungeon/deviltower10_regen.txt")
            d.spawn_mob(1191, 555, 305)
            d.setf("level", 10)
            d.jump_all(2048+330, 6656+322)
        end
        when 1191.kill with pc.in_dungeon() and pc.get_map_index() >= 660000 and pc.get_map_index() < 670000  and d.getf("level") == 10 begin
            d.kill_all()
            d.clear_regen()
            d.spawn_mob(20074, 486, 312);
            d.spawn_mob(20075, 486, 325);
            d.spawn_mob(20076, 486, 332);
            d.setqf2("deviltower_zone_new","can_refine", 1)
            d.notice("Bůh smrti byl poražen!")
            d.notice("Pomstil si Ducha Ninji a jeho spolubojovníky!")
            d.notice("Jako odměnu získáváš příležitost k vylepšení položek!")
            d.notice("Za 5 minuty budeš přesunut před věž Démonů! ")
            timer("devil_end_jump", 300)
        end

        when devil_end_jump.timer begin
            d.exit_all()
        end
    end
    state publicznedt begin
        when login or enter begin
            set_state(start)
        end
    end
end
 

 

I always wanted to be a hero, but destiny given me a role of a villain throw my whole life

- Tenebris Viator

 

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

 • Answers 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Popular Days

Top Posters For This Question

Popular Days

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Activity

  1. 43

   Upgraded Reference (TMP4 Base) By Ulthar

  2. 2

   TXT File To Lower Case [Phaselis Map Works]

  3. 43

   Upgraded Reference (TMP4 Base) By Ulthar

  4. 43

   Upgraded Reference (TMP4 Base) By Ulthar

  5. 5

   Official Environment Effect Options [REVERSED]

  6. 1

   4 Alternatives Open Source to Trello

 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.