Jump to content
HA MeCa

[ Dead Download Link ] [TUT]Switchbot - Button [ We Need You ]

Recommended Posts

Pokaże wam jak zrobić taki Bonusswitcher pod klawiszem F6, może się komuś przydać.
 
 
W root ---> game.py
Szukamy:
 onPressKeyDict[app.DIK_F4] = lambda : self.__PressQuickSlot(7)

 
 
Pod tym dajemy:
 

onPressKeyDict[app.DIK_F5]    = lambda : self.StatsChangerStart()

 
Szukamy:
 

    def __Console_Enable(self):
        constInfo.CONSOLE_ENABLE = TRUE
        self.consoleEnable = TRUE
        app.EnableSpecialCameraMode()
        ui.EnablePaste(TRUE)

 
 
Pod tym dodajemy:
 

def StatsChangerStart(self):
        #import uiStats
        #self.Stats = uiStats.OptionDialog()
        #self.Stats.Show()
        import bonusswitcher
        self.StartDialog = bonusswitcher.SwitchBotDialog()
        self.StartDialog.Show()

 
 
Tworzymy nowy plik w root o nazwie: bonusswitcher.py
a jego zawartość to:
 

[spoiler]import chat
import item
import net
import player
import snd
import shop
import ui
import uiTip
import locale

Bonus0 = 0
Bonus1 = 0
Bonus2 = 0
Bonus3 = 0
Bonus4 = 0
SwitchButton = 0
Boniswitchvalue = 71084
PRESSWISH0 = 0
PRESSWISH1 = 0
PRESSWISH2 = 0
PRESSWISH3 = 0
PRESSWISH4 = 0

class SwitchBotDialog(ui.ThinBoard):
def __init__(self):
ui.ThinBoard.__init__(self)
self.LoadSwitchbotDialog()

def __del__(self):
ui.ThinBoard.__del__(self)

def Destroy(self):
self.Hide()
return TRUE

def Bonuschangevalue(self):
global Boniswitchvalue
found = 0
for i in xrange(player.INVENTORY_PAGE_SIZE*2):
itemIndex = player.GetItemIndex(i)
item.SelectItem(itemIndex)
ItemValue = player.GetItemIndex(i)
if item.IsAntiFlag(74112) and item.IsFlag(8196) and item.GetItemSubType() == 18:
Boniswitchvalue = int(ItemValue)
found = 1
break

def LoadSwitchbotDialog(self):
self.SetCenterPosition()
self.SetSize(410, 265)
self.Show()
self.AddFlag("movable")
self.AddFlag("float")
snd.PlaySound("sound/ui/type.wav")

self.LoadTextLines()
self.LoadButtons()
self.LoadEditLines()
self.Bonuschangevalue()

self.BoardMessage = uiTip.BigBoard()

def LoadEditLines(self):

self.TimerSlotBar = ui.SlotBar()
self.TimerSlotBar.SetParent(self)
self.TimerSlotBar.SetSize(29, 14)
self.TimerSlotBar.SetPosition(15, 10)
self.TimerSlotBar.Show()

self.TimerValue = ui.EditLine()
self.TimerValue.SetParent(self.TimerSlotBar)
self.TimerValue.SetSize(29, 18)
self.TimerValue.SetPosition(6, 0)
self.TimerValue.SetMax(3)
self.TimerValue.SetFocus()
self.TimerValue.SetText("0.7")
self.TimerValue.Show()

self.kValueSlotBar = ui.SlotBar()
self.kValueSlotBar.SetParent(self)
self.kValueSlotBar.SetSize(36, 14)
self.kValueSlotBar.SetPosition(85, 10)

self.ZaczarowanieValue = ui.EditLine()
self.ZaczarowanieValue.SetParent(self.kValueSlotBar)
self.ZaczarowanieValue.SetSize(36, 18)
self.ZaczarowanieValue.SetPosition(6, 0)
self.ZaczarowanieValue.SetMax(7)
self.ZaczarowanieValue.SetFocus()
self.ZaczarowanieValue.SetText(str(Boniswitchvalue))

self.SlotwahlSlotBar = ui.SlotBar()
self.SlotwahlSlotBar.SetParent(self)
self.SlotwahlSlotBar.SetSize(29, 14)
self.SlotwahlSlotBar.SetPosition(172, 110)
self.SlotwahlSlotBar.SetWindowHorizontalAlignCenter()
self.SlotwahlSlotBar.Show()

self.Slotbar = ui.EditLine()
self.Slotbar.SetParent(self.SlotwahlSlotBar)
self.Slotbar.SetSize(29, 18)
self.Slotbar.SetPosition(6, 0)
self.Slotbar.SetMax(2)
self.Slotbar.SetNumberMode()
self.Slotbar.SetText("0")
self.Slotbar.SetTabEvent(ui.__mem_func__(self.StartSwitchBot))
self.Slotbar.SetReturnEvent(ui.__mem_func__(self.StartSwitchBot))
self.Slotbar.Show()

self.BonusValue5SlotBar = ui.SlotBar()
self.BonusValue5SlotBar.SetParent(self)
self.BonusValue5SlotBar.SetSize(29, 14)
self.BonusValue5SlotBar.SetPosition(172, 79)
self.BonusValue5SlotBar.SetWindowHorizontalAlignCenter()
self.BonusValue5SlotBar.Show()

self.Bvalue5 = ui.EditLine()
self.Bvalue5.SetParent(self.BonusValue5SlotBar)
self.Bvalue5.SetSize(29, 18)
self.Bvalue5.SetPosition(6, 0)
self.Bvalue5.SetMax(4)
self.Bvalue5.SetNumberMode()
self.Bvalue5.SetText("0")
self.Bvalue5.SetTabEvent(ui.__mem_func__(self.Slotbar.SetFocus))
self.Bvalue5.SetReturnEvent(ui.__mem_func__(self.Slotbar.SetFocus))
self.Bvalue5.Show()

self.BonusValue4SlotBar = ui.SlotBar()
self.BonusValue4SlotBar.SetParent(self)
self.BonusValue4SlotBar.SetSize(29, 14)
self.BonusValue4SlotBar.SetPosition(172, 44)
self.BonusValue4SlotBar.SetWindowHorizontalAlignCenter()
self.BonusValue4SlotBar.Show()

self.Bvalue4 = ui.EditLine()
self.Bvalue4.SetParent(self.BonusValue4SlotBar)
self.Bvalue4.SetSize(29, 18)
self.Bvalue4.SetPosition(6, 0)
self.Bvalue4.SetMax(4)
self.Bvalue4.SetNumberMode()
self.Bvalue4.SetFocus()
self.Bvalue4.SetText("0")
self.Bvalue4.SetTabEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue5.SetFocus))
self.Bvalue4.SetReturnEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue5.SetFocus))
self.Bvalue4.Show()

self.BonusValue3SlotBar = ui.SlotBar()
self.BonusValue3SlotBar.SetParent(self)
self.BonusValue3SlotBar.SetSize(29, 14)
self.BonusValue3SlotBar.SetPosition(-27, 110)
self.BonusValue3SlotBar.SetWindowHorizontalAlignCenter()
self.BonusValue3SlotBar.Show()

self.Bvalue3 = ui.EditLine()
self.Bvalue3.SetParent(self.BonusValue3SlotBar)
self.Bvalue3.SetSize(29, 18)
self.Bvalue3.SetPosition(6, 0)
self.Bvalue3.SetMax(4)
self.Bvalue3.SetNumberMode()
self.Bvalue3.SetText("0")
self.Bvalue3.SetTabEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue4.SetFocus))
self.Bvalue3.SetReturnEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue4.SetFocus))
self.Bvalue3.Show()

self.BonusValue2SlotBar = ui.SlotBar()
self.BonusValue2SlotBar.SetParent(self)
self.BonusValue2SlotBar.SetSize(29, 14)
self.BonusValue2SlotBar.SetPosition(-27, 79)
self.BonusValue2SlotBar.SetWindowHorizontalAlignCenter()
self.BonusValue2SlotBar.Show()

self.Bvalue2 = ui.EditLine()
self.Bvalue2.SetParent(self.BonusValue2SlotBar)
self.Bvalue2.SetSize(29, 18)
self.Bvalue2.SetPosition(6, 0)
self.Bvalue2.SetMax(4)
self.Bvalue2.SetNumberMode()
self.Bvalue2.SetText("0")
self.Bvalue2.SetTabEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue3.SetFocus))
self.Bvalue2.SetReturnEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue3.SetFocus))
self.Bvalue2.Show()

self.BonusValue1SlotBar = ui.SlotBar()
self.BonusValue1SlotBar.SetParent(self)
self.BonusValue1SlotBar.SetSize(29, 14)
self.BonusValue1SlotBar.SetPosition(-27, 44)
self.BonusValue1SlotBar.SetWindowHorizontalAlignCenter()
self.BonusValue1SlotBar.Show()

self.Bvalue1 = ui.EditLine()
self.Bvalue1.SetParent(self.BonusValue1SlotBar)
self.Bvalue1.SetSize(29, 18)
self.Bvalue1.SetPosition(6, 0)
self.Bvalue1.SetMax(4)
self.Bvalue1.SetNumberMode()
self.Bvalue1.SetText("0")
self.Bvalue1.SetFocus()
self.Bvalue1.SetTabEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue2.SetFocus))
self.Bvalue1.SetReturnEvent(ui.__mem_func__(self.Bvalue2.SetFocus))
self.Bvalue1.Show()

def LoadButtons(self):
self.CloseButton = ui.Button()
self.CloseButton.SetParent(self)
self.CloseButton.SetPosition(378, 18)
self.CloseButton.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/close_button_01.sub")
self.CloseButton.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/close_button_02.sub")
self.CloseButton.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/close_button_03.sub")
self.CloseButton.SetToolTipText(locale.UI_CLOSE, 0, - 23)
self.CloseButton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.Close))
self.CloseButton.Show()

self.Wunschbonus01 = ui.Button()
self.Wunschbonus01.SetParent(self)
self.Wunschbonus01.SetPosition(15, 40)
self.Wunschbonus01.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.Wunschbonus01.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_02.sub")
self.Wunschbonus01.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_03.sub")
self.Wunschbonus01.SetText("1.Bonus")
self.Wunschbonus01.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__Wish_1_Option))
self.Wunschbonus01.Show()

self.Wunschbonus02 = ui.Button()
self.Wunschbonus02.SetParent(self)
self.Wunschbonus02.SetPosition(15, 75)
self.Wunschbonus02.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.Wunschbonus02.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_02.sub")
self.Wunschbonus02.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_03.sub")
self.Wunschbonus02.SetText("2.Bonus")
self.Wunschbonus02.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__Wish_2_Option))
self.Wunschbonus02.Show()

self.Wunschbonus03 = ui.Button()
self.Wunschbonus03.SetParent(self)
self.Wunschbonus03.SetPosition(15, 110)
self.Wunschbonus03.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.Wunschbonus03.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_02.sub")
self.Wunschbonus03.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_03.sub")
self.Wunschbonus03.SetText("3.Bonus")
self.Wunschbonus03.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__Wish_3_Option))
self.Wunschbonus03.Show()

self.Wunschbonus04 = ui.Button()
self.Wunschbonus04.SetParent(self)
self.Wunschbonus04.SetPosition(15 + 180 + 21, 40)
self.Wunschbonus04.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.Wunschbonus04.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_02.sub")
self.Wunschbonus04.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_03.sub")
self.Wunschbonus04.SetText("4.Bonus")
self.Wunschbonus04.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__Wish_4_Option))
self.Wunschbonus04.Show()

self.Wunschbonus05 = ui.Button()
self.Wunschbonus05.SetParent(self)
self.Wunschbonus05.SetPosition(15 + 180 + 21, 75)
self.Wunschbonus05.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.Wunschbonus05.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_02.sub")
self.Wunschbonus05.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_03.sub")
self.Wunschbonus05.SetText("5.Bonus")
self.Wunschbonus05.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__Wish_5_Option))
self.Wunschbonus05.Show()

self.ResetbonusallButton = ui.Button()
self.ResetbonusallButton.SetParent(self)
self.ResetbonusallButton.SetPosition(90 + 45 + 80, 225)
self.ResetbonusallButton.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub")
self.ResetbonusallButton.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub")
self.ResetbonusallButton.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub")
self.ResetbonusallButton.SetText("Usuń bonusy")
self.ResetbonusallButton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__Resetbonusall))
self.ResetbonusallButton.Show()

self.Switchtingabbruchbutton = ui.Button()
self.Switchtingabbruchbutton.SetParent(self)
self.Switchtingabbruchbutton.SetPosition(90 + 45 + 80, 195)
self.Switchtingabbruchbutton.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub")
self.Switchtingabbruchbutton.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub")
self.Switchtingabbruchbutton.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub")
self.Switchtingabbruchbutton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__BreakSwitching))
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
self.Switchtingabbruchbutton.Show()

self.StartButton = ui.Button()
self.StartButton.SetParent(self)
self.StartButton.SetPosition(90 + 45 - 122, 225)
self.StartButton.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub")
self.StartButton.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub")
self.StartButton.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub")
self.StartButton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.StartSwitchBot))
self.StartButton.SetText("Start")
self.StartButton.Show()

self.SlotButton = ui.Button()
self.SlotButton.SetParent(self)
self.SlotButton.SetPosition(15 + 201, 110)
self.SlotButton.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.SlotButton.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.SlotButton.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_Button_01.sub")
self.SlotButton.SetText("Slot")
self.SlotButton.Show()

def LoadTextLines(self):
self.Headline = ui.TextLine()
self.Headline.SetParent(self)
self.Headline.SetDefaultFontName()
self.Headline.SetPosition(200, 15)
self.Headline.SetFeather()
self.Headline.SetText("Bonusswitcher by MeCa")
self.Headline.SetFontColor(1.0, 0.5, 0.5)
self.Headline.SetOutline()
self.Headline.Show()

self.LastChangeText = ui.TextLine()
self.LastChangeText.SetParent(self)
self.LastChangeText.SetDefaultFontName()
self.LastChangeText.SetPosition(220, 142)
self.LastChangeText.SetFeather()
self.LastChangeText.SetText("Stan:")
self.LastChangeText.SetFontColor(0.6, 0.7, 1)
self.LastChangeText.SetOutline()
self.LastChangeText.Show()

self.LastChange = ui.TextLine()
self.LastChange.SetParent(self)
self.LastChange.SetDefaultFontName()
self.LastChange.SetPosition(220, 165)
self.LastChange.SetFeather()
self.LastChange.SetText("pusty")
self.LastChange.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.LastChange.SetOutline()
self.LastChange.Show()

self.SlotwahlText = ui.TextLine()
self.SlotwahlText.SetParent(self)
self.SlotwahlText.SetPosition(15 + 112 + 201, 110)
self.SlotwahlText.SetFeather()
self.SlotwahlText.SetDefaultFontName()
self.SlotwahlText.SetText("Slot:")
self.SlotwahlText.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.SlotwahlText.SetOutline()
self.SlotwahlText.Show()

self.BonusValue1Text = ui.TextLine()
self.BonusValue1Text.SetParent(self)
self.BonusValue1Text.SetPosition(15 + 92, 44)
self.BonusValue1Text.SetFeather()
self.BonusValue1Text.SetDefaultFontName()
self.BonusValue1Text.SetText("Wartość:")
self.BonusValue1Text.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.BonusValue1Text.SetOutline()
self.BonusValue1Text.Show()

self.BonusValue2Text = ui.TextLine()
self.BonusValue2Text.SetParent(self)
self.BonusValue2Text.SetPosition(15 + 92, 79)
self.BonusValue2Text.SetFeather()
self.BonusValue2Text.SetDefaultFontName()
self.BonusValue2Text.SetText("Wartość:")
self.BonusValue2Text.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.BonusValue2Text.SetOutline()
self.BonusValue2Text.Show()

self.BonusValue3Text = ui.TextLine()
self.BonusValue3Text.SetParent(self)
self.BonusValue3Text.SetPosition(15 + 92, 110)
self.BonusValue3Text.SetFeather()
self.BonusValue3Text.SetDefaultFontName()
self.BonusValue3Text.SetText("Wartość:")
self.BonusValue3Text.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.BonusValue3Text.SetOutline()
self.BonusValue3Text.Show()

self.BonusValue4Text = ui.TextLine()
self.BonusValue4Text.SetParent(self)
self.BonusValue4Text.SetPosition(15 + 272 + 21, 44)
self.BonusValue4Text.SetFeather()
self.BonusValue4Text.SetDefaultFontName()
self.BonusValue4Text.SetText("Wartość:")
self.BonusValue4Text.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.BonusValue4Text.SetOutline()
self.BonusValue4Text.Show()

self.BonusValue5Text = ui.TextLine()
self.BonusValue5Text.SetParent(self)
self.BonusValue5Text.SetPosition(15 + 272 + 21, 79)
self.BonusValue5Text.SetFeather()
self.BonusValue5Text.SetDefaultFontName()
self.BonusValue5Text.SetText("Wartość:")
self.BonusValue5Text.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.BonusValue5Text.SetOutline()
self.BonusValue5Text.Show()

self.BonusHeadline = ui.TextLine()
self.BonusHeadline.SetParent(self)
self.BonusHeadline.SetDefaultFontName()
self.BonusHeadline.SetPosition(18, 142)
self.BonusHeadline.SetFeather()
self.BonusHeadline.SetText("Wybrane bonusy:")
self.BonusHeadline.SetFontColor(0.6, 0.7, 1)
self.BonusHeadline.SetOutline()
self.BonusHeadline.Show()

self.Bonus1Attr = ui.TextLine()
self.Bonus1Attr.SetParent(self)
self.Bonus1Attr.SetDefaultFontName()
self.Bonus1Attr.SetPosition(18, 157 + 13*0)
self.Bonus1Attr.SetFeather()
self.Bonus1Attr.SetText("-")
self.Bonus1Attr.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus1Attr.SetOutline()
self.Bonus1Attr.Show()

self.Bonus1Var = ui.TextLine()
self.Bonus1Var.SetParent(self)
self.Bonus1Var.SetDefaultFontName()
self.Bonus1Var.SetPosition(168, 157 + 13*0)
self.Bonus1Var.SetFeather()
self.Bonus1Var.SetText("0")
self.Bonus1Var.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus1Var.SetOutline()
self.Bonus1Var.Show()

self.Bonus2Attr = ui.TextLine()
self.Bonus2Attr.SetParent(self)
self.Bonus2Attr.SetDefaultFontName()
self.Bonus2Attr.SetPosition(18, 157 + 13*1)
self.Bonus2Attr.SetFeather()
self.Bonus2Attr.SetText("-")
self.Bonus2Attr.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus2Attr.SetOutline()
self.Bonus2Attr.Show()

self.Bonus2Var = ui.TextLine()
self.Bonus2Var.SetParent(self)
self.Bonus2Var.SetDefaultFontName()
self.Bonus2Var.SetPosition(168, 157 + 13*1)
self.Bonus2Var.SetFeather()
self.Bonus2Var.SetText("0")
self.Bonus2Var.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus2Var.SetOutline()
self.Bonus2Var.Show()

self.Bonus3Attr = ui.TextLine()
self.Bonus3Attr.SetParent(self)
self.Bonus3Attr.SetDefaultFontName()
self.Bonus3Attr.SetPosition(18, 157 + 13*2)
self.Bonus3Attr.SetFeather()
self.Bonus3Attr.SetText("-")
self.Bonus3Attr.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus3Attr.SetOutline()
self.Bonus3Attr.Show()

self.Bonus3Var = ui.TextLine()
self.Bonus3Var.SetParent(self)
self.Bonus3Var.SetDefaultFontName()
self.Bonus3Var.SetPosition(168, 157 + 13*2)
self.Bonus3Var.SetFeather()
self.Bonus3Var.SetText("0")
self.Bonus3Var.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus3Var.SetOutline()
self.Bonus3Var.Show()

self.Bonus4Attr = ui.TextLine()
self.Bonus4Attr.SetParent(self)
self.Bonus4Attr.SetDefaultFontName()
self.Bonus4Attr.SetPosition(18, 157 + 13*3)
self.Bonus4Attr.SetFeather()
self.Bonus4Attr.SetText("-")
self.Bonus4Attr.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus4Attr.SetOutline()
self.Bonus4Attr.Show()

self.Bonus4Var = ui.TextLine()
self.Bonus4Var.SetParent(self)
self.Bonus4Var.SetDefaultFontName()
self.Bonus4Var.SetPosition(168, 157 + 13*3)
self.Bonus4Var.SetFeather()
self.Bonus4Var.SetText("0")
self.Bonus4Var.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus4Var.SetOutline()
self.Bonus4Var.Show()

self.Bonus5Attr = ui.TextLine()
self.Bonus5Attr.SetParent(self)
self.Bonus5Attr.SetDefaultFontName()
self.Bonus5Attr.SetPosition(18, 157 + 13*4)
self.Bonus5Attr.SetFeather()
self.Bonus5Attr.SetText("-")
self.Bonus5Attr.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus5Attr.SetOutline()
self.Bonus5Attr.Show()

self.Bonus5Var = ui.TextLine()
self.Bonus5Var.SetParent(self)
self.Bonus5Var.SetDefaultFontName()
self.Bonus5Var.SetPosition(168, 157 + 13*4)
self.Bonus5Var.SetFeather()
self.Bonus5Var.SetText("0")
self.Bonus5Var.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.Bonus5Var.SetOutline()
self.Bonus5Var.Show()

self.TimerText = ui.TextLine()
self.TimerText.SetParent(self)
self.TimerText.SetDefaultFontName()
self.TimerText.SetPosition(50, 10)
self.TimerText.SetFeather()
self.TimerText.SetText("Czas")
self.TimerText.SetFontColor(1.0, 1.0, 1.0)
self.TimerText.SetOutline()
self.TimerText.Show()

def __BreakSwitching(self):
global SwitchButton
if SwitchButton == 1:
self.LastChange.SetText("Zatrzymano")
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
SwitchButton = 0
else:
self.Hide()

def StartSwitchBot(self):
global SwitchButton
SwitchButton = 1
self.LastChange.SetText("Uruchomiono")
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Zatrzymaj")
self.__Switchtingdialog()

def __Switchtingdialog(self):
global BoniSwitchvalue
global Bonus0
global Bonus1
global Bonus2
global Bonus3
global Bonus4
global SwitchButton
Slot = self.Slotbar.GetText()
val0, bon0 = player.GetItemAttribute((int(Slot)), 0) #(itemposition, atrribute)
val1, bon1 = player.GetItemAttribute((int(Slot)), 1) #(itemposition, atrribute)
val2, bon2 = player.GetItemAttribute((int(Slot)), 2) #(itemposition, atrribute)
val3, bon3 = player.GetItemAttribute((int(Slot)), 3) #(itemposition, atrribute)
val4, bon4 = player.GetItemAttribute((int(Slot)), 4) #(itemposition, atrribute)
Switchvalue = int(self.ZaczarowanieValue.GetText())
Search0 = self.Bvalue1.GetText()
Search1 = self.Bvalue2.GetText()
Search2 = self.Bvalue3.GetText()
Search3 = self.Bvalue4.GetText()
Search4 = self.Bvalue5.GetText()
DELAY_SEC = self.TimerValue.GetText()

#1 Bonus switchen:
if SwitchButton == 1:
if (int(Bonus1) == 0) and (val0 == int(Bonus0) and bon0 >= int(Search0) or (val1 == int(Bonus0) and bon1 >= int(Search0)) or (val2 == int(Bonus0) and bon2 >= int(Search0)) or (val3 == int(Bonus0) and bon3 >= int(Search0)) or (val4 == int(Bonus0) and bon4 >= int(Search0))):
self.BoardMessage.SetTip("Udało się")
self.BoardMessage.SetTop()
self.LastChange.SetText("Powodzenie")
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
SwitchButton = 0
#2 Bonis switchen:
elif (int(Bonus2) == 0) and (val0 == int(Bonus0) and bon0 >= int(Search0) or (val1 == int(Bonus0) and bon1 >= int(Search0)) or (val2 == int(Bonus0) and bon2 >= int(Search0)) or (val3 == int(Bonus0) and bon3 >= int(Search0)) or (val4 == int(Bonus0) and bon4 >= int(Search0))) and ((val0 == int(Bonus1) and bon0 >= int(Search1)) or (val1 == int(Bonus1) and bon1 >= int(Search1)) or (val2 == int(Bonus1) and bon2 >= int(Search1)) or (val3 == int(Bonus1) and bon3 >= int(Search1)) or (val4 == int(Bonus1) and bon4 >= int(Search1))):
self.BoardMessage.SetTip("Udało się")
self.BoardMessage.SetTop()
self.LastChange.SetText("Powodzenie")
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
SwitchButton = 0
#3 Bonis switchen:
elif (int(Bonus3) == 0) and (val0 == int(Bonus0) and bon0 >= int(Search0) or (val1 == int(Bonus0) and bon1 >= int(Search0)) or (val2 == int(Bonus0) and bon2 >= int(Search0)) or (val3 == int(Bonus0) and bon3 >= int(Search0)) or (val4 == int(Bonus0) and bon4 >= int(Search0))) and ((val0 == int(Bonus1) and bon0 >= int(Search1)) or (val1 == int(Bonus1) and bon1 >= int(Search1)) or (val2 == int(Bonus1) and bon2 >= int(Search1)) or (val3 == int(Bonus1) and bon3 >= int(Search1)) or (val4 == int(Bonus1) and bon4 >= int(Search1))) and ((val0 == int(Bonus2) and bon0 >= int(Search2)) or (val1 == int(Bonus2) and bon1 >= int(Search2)) or (val2 == int(Bonus2) and bon2 >= int(Search2)) or (val3 == int(Bonus2) and bon3 >= int(Search2)) or (val4 == int(Bonus2) and bon4 >= int(Search2))):
self.BoardMessage.SetTip("Udało się")
self.BoardMessage.SetTop()
self.LastChange.SetText("Powodzenie")
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
SwitchButton = 0
#4 Bonis switchen:
elif (int(Bonus4) == 0) and (val0 == int(Bonus0) and bon0 >= int(Search0) or (val1 == int(Bonus0) and bon1 >= int(Search0)) or (val2 == int(Bonus0) and bon2 >= int(Search0)) or (val3 == int(Bonus0) and bon3 >= int(Search0)) or (val4 == int(Bonus0) and bon4 >= int(Search0))) and ((val0 == int(Bonus1) and bon0 >= int(Search1)) or (val1 == int(Bonus1) and bon1 >= int(Search1)) or (val2 == int(Bonus1) and bon2 >= int(Search1)) or (val3 == int(Bonus1) and bon3 >= int(Search1)) or (val4 == int(Bonus1) and bon4 >= int(Search1))) and ((val0 == int(Bonus2) and bon0 >= int(Search2)) or (val1 == int(Bonus2) and bon1 >= int(Search2)) or (val2 == int(Bonus2) and bon2 >= int(Search2)) or (val3 == int(Bonus2) and bon3 >= int(Search2)) or (val4 == int(Bonus2) and bon4 >= int(Search2))) and ((val0 == int(Bonus3) and bon0 >= int(Search3)) or (val1 == int(Bonus3) and bon1 >= int(Search3)) or (val2 == int(Bonus3) and bon2 >= int(Search3)) or (val3 == int(Bonus3) and bon3 >= int(Search3)) or (val4 == int(Bonus3) and bon4 >= int(Search3))):
self.BoardMessage.SetTip("Udało się")
self.BoardMessage.SetTop()
self.LastChange.SetText("Powodzenie")
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
SwitchButton = 0
#5 Bonis switchen:
elif (int(Bonus4) != 0) and (val0 == int(Bonus0) and bon0 >= int(Search0) or (val1 == int(Bonus0) and bon1 >= int(Search0)) or (val2 == int(Bonus0) and bon2 >= int(Search0)) or (val3 == int(Bonus0) and bon3 >= int(Search0)) or (val4 == int(Bonus0) and bon4 >= int(Search0))) and ((val0 == int(Bonus1) and bon0 >= int(Search1)) or (val1 == int(Bonus1) and bon1 >= int(Search1)) or (val2 == int(Bonus1) and bon2 >= int(Search1)) or (val3 == int(Bonus1) and bon3 >= int(Search1)) or (val4 == int(Bonus1) and bon4 >= int(Search1))) and ((val0 == int(Bonus2) and bon0 >= int(Search2)) or (val1 == int(Bonus2) and bon1 >= int(Search2)) or (val2 == int(Bonus2) and bon2 >= int(Search2)) or (val3 == int(Bonus2) and bon3 >= int(Search2)) or (val4 == int(Bonus2) and bon4 >= int(Search2))) and ((val0 == int(Bonus3) and bon0 >= int(Search3)) or (val1 == int(Bonus3) and bon1 >= int(Search3)) or (val2 == int(Bonus3) and bon2 >= int(Search3)) or (val3 == int(Bonus3) and bon3 >= int(Search3)) or (val4 == int(Bonus3) and bon4 >= int(Search3))) and ((val0 == int(Bonus4) and bon0 >= int(Search4)) or (val1 == int(Bonus4) and bon1 >= int(Search4)) or (val2 == int(Bonus4) and bon2 >= int(Search4)) or (val3 == int(Bonus4) and bon3 >= int(Search4)) or (val4 == int(Bonus4) and bon4 >= int(Search4))):
self.BoardMessage.SetTip("Udało się")
self.BoardMessage.SetTop()
self.LastChange.SetText("Powodzenie")
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
SwitchButton = 0
elif Bonus0 == 0:
self.Switchtingabbruchbutton.SetText("Wyjdź")
SwitchButton = 0
self.LastChange.SetText("Przerwano")
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "Wprowadz bonusy")
else:
self.WaitingDelay = WaitingDialog()
self.WaitingDelay.Open(float(DELAY_SEC))
self.WaitingDelay.SAFE_SetTimeOverEvent(self.__Switchtingdialog)
for eachSlot in xrange(player.INVENTORY_PAGE_SIZE*2):
itemVNum = player.GetItemIndex(eachSlot)

if itemVNum == int(Switchvalue):
net.SendItemUseToItemPacket(eachSlot, (int(Slot)))
break
if player.GetItemCountByVnum(int(Switchvalue)) <= 1:
for eachSlot in xrange(shop.SHOP_SLOT_COUNT):
getShopItemID = shop.GetItemID(eachSlot)
if getShopItemID == int(Switchvalue) and not itemVNum == int(Switchvalue):
net.SendShopBuyPacket(eachSlot)

def __Resetbonusall(self):
global Bonus0
global Bonus1
global Bonus2
global Bonus3
global Bonus4
Bonus0 = 0
Bonus1 = 0
Bonus2 = 0
Bonus3 = 0
Bonus4 = 0
self.Bvalue1.SetText("0")
self.Bvalue2.SetText("0")
self.Bvalue3.SetText("0")
self.Bvalue4.SetText("0")
self.Bvalue5.SetText("0")
self.Bonus1Attr.SetText("-")
self.Bonus2Attr.SetText("-")
self.Bonus3Attr.SetText("-")
self.Bonus4Attr.SetText("-")
self.Bonus5Attr.SetText("-")
self.LastChange.SetText("Usunięte zapamietane bonusy")

def __Wish_1_Option(self):
global Bonus0
global PRESSWISH0
PRESSWISH0 = 1
self.BonusListBox = FileListDialog()

def __Wish_2_Option(self):
global Bonus1
global PRESSWISH1
PRESSWISH1 = 1
self.BonusListBox = FileListDialog()

def __Wish_3_Option(self):
global Bonus2
global PRESSWISH2
PRESSWISH2 = 1
self.BonusListBox = FileListDialog()

def __Wish_4_Option(self):
global Bonus3
global PRESSWISH3
PRESSWISH3 = 1
self.BonusListBox = FileListDialog()

def __Wish_5_Option(self):
global Bonus4
global PRESSWISH4
PRESSWISH4 = 1
self.BonusListBox = FileListDialog()

def OnUpdate(self):
global Bonus0
global Bonus1
global Bonus2
global Bonus3
global Bonus4
if self.Bonus1Attr.GetText() != str(BonusListe[int(Bonus0)]) and int(Bonus0) != 0:
self.Bonus1Attr.SetText(str(BonusListe[int(Bonus0)]))
elif self.Bonus1Attr.GetText() != "" and int(Bonus0) == 0:
self.Bonus1Attr.SetText("-")
if self.Bonus2Attr.GetText() != str(BonusListe[int(Bonus1)]) and int(Bonus1) != 0:
self.Bonus2Attr.SetText(str(BonusListe[int(Bonus1)]))
elif self.Bonus2Attr.GetText() != "" and int(Bonus1) == 0:
self.Bonus2Attr.SetText("-")
if self.Bonus3Attr.GetText() != str(BonusListe[int(Bonus2)]) and int(Bonus2) != 0:
self.Bonus3Attr.SetText(str(BonusListe[int(Bonus2)]))
elif self.Bonus3Attr.GetText() != "" and int(Bonus2) == 0:
self.Bonus3Attr.SetText("-")
if self.Bonus4Attr.GetText() != str(BonusListe[int(Bonus3)]) and int(Bonus3) != 0:
self.Bonus4Attr.SetText(str(BonusListe[int(Bonus3)]))
elif self.Bonus4Attr.GetText() != "" and int(Bonus3) == 0:
self.Bonus4Attr.SetText("-")
if self.Bonus5Attr.GetText() != str(BonusListe[int(Bonus4)]) and int(Bonus4) != 0:
self.Bonus5Attr.SetText(str(BonusListe[int(Bonus4)]))
elif self.Bonus5Attr.GetText() != "" and int(Bonus4) == 0:
self.Bonus5Attr.SetText("-")

if self.Bonus1Var.GetText() != self.Bvalue1.GetText():
self.Bonus1Var.SetText(str(self.Bvalue1.GetText()))
if self.Bonus2Var.GetText() != self.Bvalue2.GetText():
self.Bonus2Var.SetText(str(self.Bvalue2.GetText()))
if self.Bonus3Var.GetText() != self.Bvalue3.GetText():
self.Bonus3Var.SetText(str(self.Bvalue3.GetText()))
if self.Bonus4Var.GetText() != self.Bvalue4.GetText():
self.Bonus4Var.SetText(str(self.Bvalue4.GetText()))
if self.Bonus5Var.GetText() != self.Bvalue5.GetText():
self.Bonus5Var.SetText(str(self.Bvalue5.GetText()))

def Show(self):
ui.ThinBoard.Show(self)

def Close(self):
self.Hide()
return TRUE

def OnPressEscapeKey(self):
self.Hide()
return TRUE

BonusListe = (
"",
"MAX HP",
"MAX PE",
"Energia Życiowa",
"Inteligencja",
"Siła",
"Zręczność",
"Szybkość Ataku",
"Szybkość Ruchu",
"Szybkość Zaklęcia",
"Regeneracja PŻ",
"Regeneracja PE",
"Szansa na Otrucie",
"Szansa na Omdlenie",
"Szansa na Spowolnienie",
"Szansa na krytyczne Uderzenie",
"Szansa na przeszywające Uderzenie",
"Silny przeciwko Ludziom",
"Silny przeciwko Metinom",
"Silny przeciwko Orkom",
"Silny przeciwko Mistykom",
"Silny przeciwko Nieumarłym",
"Silny przeciwko Diabłom",
"kradzież HP",
"kradzież PE",
"Szansa na kradzież PE",
"Szansa na odzyskanie PE",
"Szansa na blok ciosów",
"Szansa na uniknięcie Strzały",
"Odporność na Miecze",
"Odporność na Broń Dwuręczną",
"Odporność na Sztylety",
"Odporność na Dzwony",
"Odporność na Wachlarze",
"Odporność na Strzały",
"Odporność na Ogień",
"Odporność na Błyskawice",
"Odporność na Magię",
"Odporność na Wiatr",
"Szansa na odbicie ataku",
"",
"",
"Szansa na odzyskanie PE",
"Exp-Bonus",
"Yang-Drop",
"Item-Drop",
"",
"Szansa na odzyskanie HP",
"Odporny na omdlenia",
"Odporny na spowolnienie",
"",
"",
"",
"Wartość Ataku",
"Obrona",
"",
"",
"",
"Max Wytrzymałość",
"Silny przeciwko Wojownikom",
"Silny przeciwko Ninja",
"Silny przeciwko Sura",
"Silny przeciwko Szamanom",
"Silny przeciwko Potworom",
"",
"",
"",
"",
"",
"",
"",
"Obrażenia Umiejętności",
"Średnie Obrażenia",
"",
"",
"",
"",
"",
"Odporność na Wojowników",
"Odporność na Ninja",
"Odporność na Sury",
"Odporność na Shamanów",
)

BonusIDListe = {
"" : 0,
"MAX HP" : 1,
"MAX PE" : 2,
"Energia życiowa" : 3,
"Inteligencja" : 4,
"Siła" : 5,
"Zręczność" : 6,
"Szybkość Ataku" : 7,
"Szybkość Ruchu" : 8,
"Szybkość Zaklęcia" : 9,
"Regeneracja PŻ" : 10,
"Regeneracja PE" : 11,
"Szansa na Otrucie" : 12,
"Szansa na Omdlenie" : 13,
"Szansa na Spowolnienie" : 14,
"Szansa na krytyczne Uderzenie" : 15,
"Szansa na przeszywające Uderzenie" : 16,
"Silny przeciwko Ludziom" : 17,
"Silny przeciwko Metinom" : 18,
"Silny przeciwko Orkom" : 19,
"Silny przeciwko Mistykom" : 20,
"Silny przeciwko Nieumarłym" : 21,
"Silny przeciwko Diabłom" : 22,
"kradzież HP" : 23,
"kradzież PE" : 24,
"Szansa na kradzież PE" : 25,
"Szansa na odzyskanie PE" : 26,
"Szansa na blok ciosów" : 27,
"Szansa na uniknięcie Strzały" : 28,
"Odporność na Miecze" : 29,
"Odporność na Broń Dwuręczną" : 30,
"Odporność na Sztylety" : 31,
"Odporność na Dzwony" : 32,
"Odporność na Wachlarze" : 33,
"Odporność na Strzały" : 34,
"Odporność na Ogień" : 35,
"Odporność na Błyskawice" : 36,
"Odporność na Magię" : 37,
"Odporność na Wiatr" : 38,
"Szansa na odbicie ataku" : 39,
"Szansa na odbicie Klątwy" : 40,
"Odporność na Trucizny" : 41,
"Szansa na odzyskanie PE" : 42,
"Exp-Bonus" : 43,
"Yang-Drop" : 44,
"Item-Drop" : 45,
"" : 46,
"Szansa na odzyskanie HP" : 47,
"Odporny na omdlenia" : 48,
"Odporny na spowolnienie" : 49,
"Niewrażliwy na Upadek" : 50,
"" : 51,
"" : 52,
"Wartość Ataku" : 53,
"Obrona" : 54,
"" : 55,
"" : 56,
"" : 57,
"Max Wytrzymałość" : 58,
"Silny przeciwko Wojownikom" : 59,
"Silny przeciwko Ninja" : 60,
"Silny przeciwko Sura" : 61,
"Silny przeciwko Szamanom" : 62,
"Silny przeciwko Potworom" : 63,
"" : 64,
"" : 65,
"" : 66,
"" : 67,
"" : 68,
"" : 69,
"" : 70,
"Obrażenia Umiejętności" : 71,
"Średnie Obrażenia" : 72,
"" : 73,
"" : 74,
"" : 75,
"" : 76,
"" : 77,
"Odporność na Wojowników" : 78,
"Odporność na Ninja" : 79,
"Odporność na Sury" : 80,
"Odporność na Shamanów" : 81,
}

class FileListDialog(ui.ThinBoard):
def __init__(self):
ui.ThinBoard.__init__(self)

self.isLoaded=0
self.selectEvent=None
self.fileListBox=None

self.SetCenterPosition()
self.SetSize(170, 305)
self.Show()
self.AddFlag("movable")
self.AddFlag("float")

def __del__(self):
ui.ThinBoard.__del__(self)

def Show(self):
if self.isLoaded==0:
self.isLoaded=1

self.__Load()

ui.ThinBoard.Show(self)

def Open(self):
self.Show()

self.SetCenterPosition()
self.SetTop()
self.UpdateFileList()

def Close(self):
self.Hide()

def OnPressEscapeKey(self):
self.Close()
return TRUE

def __CreateFileListBox(self):
fileListBox = ui.ListBoxEx()
fileListBox.SetParent(self)
fileListBox.SetPosition(15, 50)
fileListBox.Show()
return fileListBox

def __Load(self):
self.__Load_BindObject()

self.UpdateFileList()

def __Load_BindObject(self):
self.fileListBox = self.__CreateFileListBox()
self.LoadFuckingScrollBar()
self.LoadTextLines()
self.fileListBox.SetScrollBar(self.ScrollBar)

self.UpdateButton = ui.Button()
self.UpdateButton.SetParent(self)
self.UpdateButton.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_button_01.sub")
self.UpdateButton.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_button_02.sub")
self.UpdateButton.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Large_button_03.sub")
self.UpdateButton.SetText("Aktualisieren")
self.UpdateButton.SetPosition(15, 265)
self.UpdateButton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.UpdateFileList))
self.UpdateButton.Show()
self.UpdateButton.Hide()

self.SelectBonus = ui.Button()
self.SelectBonus.SetParent(self)
self.SelectBonus.SetPosition(19, 265)
self.SelectBonus.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Middle_Button_01.sub")
self.SelectBonus.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Middle_Button_02.sub")
self.SelectBonus.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Middle_Button_03.sub")
self.SelectBonus.SetText("OK")
self.SelectBonus.SetEvent(ui.__mem_func__(self.SetBonis))
self.SelectBonus.Show()

self.CancelBonus = ui.Button()
self.CancelBonus.SetParent(self)
self.CancelBonus.SetPosition(89, 265)
self.CancelBonus.SetUpVisual("d:/ymir work/ui/public/Middle_Button_01.sub")
self.CancelBonus.SetOverVisual("d:/ymir work/ui/public/Middle_Button_02.sub")
self.CancelBonus.SetDownVisual("d:/ymir work/ui/public/Middle_Button_03.sub")
self.CancelBonus.SetText("Wyjdź")
self.CancelBonus.SetEvent(ui.__mem_func__(self.Close))
self.CancelBonus.Show()


def LoadTextLines(self):
self.copyright = ui.TextLine()
self.copyright.SetParent(self)
self.copyright.SetDefaultFontName()
self.copyright.SetPosition(50, 29)
self.copyright.SetFeather()
self.copyright.SetText("Wybierz bonus:")
self.copyright.SetFontColor(0.2, 0.2, 1.0)
self.copyright.SetOutline()
self.copyright.Show()


def LoadFuckingScrollBar(self):
self.ScrollBar = ui.ScrollBar()
self.ScrollBar.SetParent(self)
self.ScrollBar.SetPosition(140, 40)
self.ScrollBar.SetScrollBarSize(220)
self.ScrollBar.Show()

def CancelGuildName(self):
self.guildNameBoard.Close()
self.guildNameBoard = None
return TRUE

def UpdateFileList(self):
self.__RefreshFileList()
for BonusType in BonusListe:
if BonusType == "":
self.fileListBox.AppendItem(Item("-"))
elif BonusType != "":
self.fileListBox.AppendItem(Item(BonusType))
#chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, str(BonusIDListe[BonusType]))

def __RefreshFileList(self):
self.fileListBox.RemoveAllItems()

def SetBonis(self):
global Bonus0
global Bonus1
global Bonus2
global Bonus3
global Bonus4
global PRESSWISH0
global PRESSWISH1
global PRESSWISH2
global PRESSWISH3
global PRESSWISH4
SelectedIndex = self.fileListBox.GetSelectedItem()
SelectedIndex = SelectedIndex.GetText()
if str(SelectedIndex) != "-" and str(SelectedIndex) != "":
if PRESSWISH0 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "1.Bonus " + str(SelectedIndex))
Bonus0 = BonusIDListe[str(SelectedIndex)]
PRESSWISH0 = 0
elif PRESSWISH1 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "2.Bonus " + str(SelectedIndex))
Bonus1 = int(BonusIDListe[SelectedIndex])
PRESSWISH1 = 0
elif PRESSWISH2 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "3.Bonus " + str(SelectedIndex))
Bonus2 = int(BonusIDListe[SelectedIndex])
PRESSWISH2 = 0
elif PRESSWISH3 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "4.Bonus " + str(SelectedIndex))
Bonus3 = int(BonusIDListe[SelectedIndex])
PRESSWISH3 = 0
elif PRESSWISH4 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "5.Bonus " + str(SelectedIndex))
Bonus4 = int(BonusIDListe[SelectedIndex])
PRESSWISH4 = 0

elif str(SelectedIndex) == "-" and str(SelectedIndex) != "":
if PRESSWISH0 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "1.Bonus został usunięty")
Bonus0 = 0
PRESSWISH0 = 0
elif PRESSWISH1 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "2.Bonus został usunięty")
Bonus1 = 0
PRESSWISH1 = 0
elif PRESSWISH2 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "3.Bonus został usunięty")
Bonus2 = 0
PRESSWISH2 = 0
elif PRESSWISH3 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "4.Bonus został usunięty")
Bonus3 = 0
PRESSWISH3 = 0
elif PRESSWISH4 == 1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "5.Bonus został usunięty")
Bonus4 = 0
PRESSWISH4 = 0

else:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "Nie wybrano")
self.Close()

class WaitingDialog(ui.ScriptWindow):

def __init__(self):
ui.ScriptWindow.__init__(self)
self.eventTimeOver = lambda *arg: None
self.eventExit = lambda *arg: None

def __del__(self):
ui.ScriptWindow.__del__(self)

def Open(self, waitTime):
import time
curTime = time.clock()
self.endTime = curTime + waitTime

self.Show()

def Close(self):
self.Hide()

def Destroy(self):
self.Hide()

def SAFE_SetTimeOverEvent(self, event):
self.eventTimeOver = ui.__mem_func__(event)

def SAFE_SetExitEvent(self, event):
self.eventExit = ui.__mem_func__(event)

def OnUpdate(self):
import time
lastTime = max(0, self.endTime - time.clock())
if 0 == lastTime:
self.Close()
self.eventTimeOver()
else:
return

def OnPressExitKey(self):
self.Close()
return TRUE

FILE_NAME_LEN = 40

class Item(ui.ListBoxEx.Item):
def __init__(self, fileName):
ui.ListBoxEx.Item.__init__(self)
self.canLoad=0
self.text=fileName
self.textLine=self.__CreateTextLine(fileName[:FILE_NAME_LEN])

def __del__(self):
ui.ListBoxEx.Item.__del__(self)

def GetText(self):
return self.text

def SetSize(self, width, height):
ui.ListBoxEx.Item.SetSize(self, 6*len(self.textLine.GetText()) + 4, height)

def __CreateTextLine(self, fileName):
textLine=ui.TextLine()
textLine.SetParent(self)
textLine.SetPosition(0, 0)
textLine.SetText(fileName)
textLine.Show()
return textLine
[/spoiler]

 
Gotowe.
 
Efekt?
Po kliknięciu F6:
 
031923401_erwaqns.jpg

Share this post


Link to post
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.