Jump to content
×
×
  • Create New...
  • 0

Quest doesn't work


551563

Question

When I try to compile this quest it throws out the following error:

error.png

Any ideas what might cause that?

--[[Biolog Chaegirab Misja 1]]
--[[Ebonitowa szkatulka 50110
	zaprzysiężony general 303 ]]

quest collect begin
	state start begin
		when login or levelup with pc.get_level() >= 2 begin
			set_state(information)
		end	
	end
	state information begin 
		when letter begin
			local v = find_npc_by_vnum(20084)
			if v != 0 then
				target.vid("__TARGET__", v, "Chaegirab")
			end
			send_letter("Analiza Biologa")
		end
		when button or info begin
			say_title("Analiza Biologa")
			say("Biolog Chaegirab, uczeń Uriela,")
			say("właśnie Cię szukał. Proszę, idź ")
			say("do niego i zaoferuj swoją pomoc.")
		end
		when __TARGET__.target.click or 20084.chat."Poczatki Znajomosci" begin
			target.delete("__TARGET__")
			say_title("Biolog Chaegirab:")
			say("Witaj nieznajomy! ")
			say("Jestem Biolog Chaegriab i potrzebuję Twojej pomocy. ")
			wait()
			say("Nie znamy się jeszcze ale bądź pewien, ")
			say("że będziesz u mnie stałym gościem.")
			say(" ")
			say("Jestem wysłannikiem Azraela, który")
			say("potrafi Się obficie odwdzięczyć ")
			say("za wykonane misje, wspaniałymi bonusami")
			say("oraz ekwipunkiem.")
			wait()
			say("Pierwszym zleceniem które dla Ciebie mam")
			say("jest zdobycie 10 ebonitowych szkatulek.")
			say("Doszły mnie słuchy że możesz zdobyć je")
			say("zabijając wodzów zaprzysiężonych ludzi")
			say("w mieście pierwszym.")
			say("Mam nadzieję że szybko się z nimi uporasz")
			say("i zaraz się zobaczymy! ")
			set_state (go_to_disciple)
			pc.setqf ("collect_count",0)
		end
	end 
	state go_to_disciple begin 
		when letter begin
			send_letter("Zadanie specjalne!")
		end
		when button or info begin
			say_title("Znajdź Szkatulki")
			say("Biolog Chaegirab, uczeń Uriela,")
			say("szuka szkatulek.")
			say("Przynies mu 10 szkatulek")
			say("Szkatulki znajdziesz zabijajac zaprzysiężonych generalow")
			say_item("Szkatulka",50110,"")
			say_reward("Do tej pory dostarczyłeś "..pc.getqf("collect_count").." Szkatulek. ")
		end
		when 303.kill begin
			if pc.count_item(50110)<10-pc.getqf("collect_count") then 
				pc.give_item2(50110, 1)
			end
		end
		--[[if pc.count_item(50110) == 0 then
			say("Zbierz szkatulki! ")
		end]]
		when 20084.chat. "Szkatulki" begin
			local belts=10
			if pc.count_item(50110) > 0 then
				if pc.count_item(50110) < belts then
					local beltLeft = belts - pc.count_item(50110)
					say("Widze ze znalazles szkatulke")
					local index = pc.getqf("collect_count") + pc.count_item(50110)
					pc.setqf("collect_count", index)
					pc.remove_item(50110, pc.count_item(50110))
					wait()
					belts=beltLeft
					say("zbierz jeszcze" ..belts.. "szkalutek. ")
					return
				else
					say("Swietnie, tyle szkatulek potrzebowalem! ")
					pc.remove_item(50110, belts)
					say("Oto Twoja Nagroda! ")
					say_reward("1000 Yang")
					if pc.job==1 then
						pc.give_item2(1003)
						say_reward("Sztylety+9")
					elseif pc.job==3 then
						pc.give_item2(7003)
						say_reward("Wachlarz+9")
					else
						pc.give_item2(13)
						say_reward("Miecz+9")
					end
					pc.change_money(1000)
					pc.set_max_hp (pc.get_max_hp + 300)
					set_state(__complete)
				end
			else 	
				say("Nie przychodz do mnie z pustymi rekami")
				return
			end
		end	
	end
	state __complete begin
	end
end

 

Link to comment
  • Answers 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters For This Question

Popular Days

Top Posters For This Question

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.